Internet Explorer viser ikke vores hjemmeside optimalt. Vi anbefaler, at du i stedet bruger en anden browser, f.eks.

Chrome

.

Blog

Skattereform straffer småaktionærer hårdt

14.04.09 | Aktionærer, Skatter og afgifter | 0 Kommentarer

Af Øjvind Hulgaard

Regeringens forslag til skattereform har store konsekvenser for mindre aktionærer. Mange vil nemlig fremover skulle betale skat af deres selskabsindkomst to gange. Vi risikerer derfor, at mange småaktionærer må droppe at investere, og at medarbejdere ikke kan købe sig ind i virksomheder, de er ansat i.

Dyrere at investere

Disse nye regler var ikke en del af Skattekommissionens rapport, men er opstået under de politiske forhandlinger om skattereformen.

Det kan undre, at en borgerlig regering vil gøre det sværere for privatpersoner at investere i små og mellemstore virksomheder.

Fordelagtige holdingselskaber

I praksis rammer ekstraskatten de mange privatpersoner, som har investeret i små og mellemstore virksomheder via forskellige holdingselskaber. Holdingselskaberne har hidtil været fordelagtige, fordi skattereglerne for dem bygger på et princip om at undgå dobbeltbeskatning.

Så længe overskuddet ikke hæves i holdingselskabet, skal aktionærerne derfor kun betale selskabsskat én gang. Når overskuddet udbetales som udbytte, skal aktionærerne desuden betale skat af denne aktieindkomst. Sammenlagt svarer procenterne for de to skatter nogenlunde til skatten på lønindkomst.

Ekstra skat på 25 procent

Forslaget til skattereform bandlyser reelt holdingselskaberne. Fremover skal der betales en ekstra skat på 25 procent, hvis hver lille aktionær ejer mindre end 10 procent af aktiekapitalen, men deres fælles holdingselskab ejer mere end 10 procent i alt.

Det rammer alle de mange småaktionærer, som ikke har mulighed for at købe mindst 10 procent af aktierne i en virksomhed. Det hjælper ikke at nedlægge det fælles holdingselskab, for så strafbeskattes aktionærerne blot individuelt.

Den ekstra skat skyldes, at holdingselskabet med de nye regler også skal betale skat af aktiernes årlige værdistigning – det såkaldte lagerprincip.

Fra udbytte til udgift

I fremtiden skal et fælles holdingselskab altså betale en ekstra selskabsskat på 25 procent, udover de 25 procent, der allerede er betalt af den almindelige selskabsindkomst. Og regnestykket er skræmmende. Den ekstra skat øger den maksimale, samlede skatteprocent for aktionærerne fra cirka 56 til cirka 67.

I praksis vil mange små aktionærer skulle betale så meget i skat, at det, der før var aktiegevinst, fremover bliver gæld. For mange aktionærer, der har lånt til deres investering i banken, vil aktieudbyttet efter skat nemlig være så lavt, at det ikke kan dække den årlige renteudgift på banklånet.

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte Øjvind Hulgaard på hu@hulgaardadvokater.dk

0 kommentarer

Indsend en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *