Internet Explorer viser ikke vores hjemmeside optimalt. Vi anbefaler, at du i stedet bruger en anden browser, f.eks.

Chrome

.

Blog

Flexleasing af eget selskab – hvis du er træt af høje danske registreringsafgifter

16.01.12 | Moms og afgifter, Skatter og afgifter | 0 Kommentarer

Af Øjvind Hulgaard

Opdatering august 2015:

Siden nedenstående tekst blev skrevet, har SKAT skærpet deres krav yderligere, hvorfor det i praksis er næsten umuligt at starte ny leasingvirksomhed op fra bunden.

Leases en bil for en tidsbegrænset periode, kan man nøjes med at betale registreringsafgift for denne periode. Reglerne er komplicerede, og SKAT gør hvad de kan for at gøre livet så svært som muligt for dem, som gerne vil henholde sig til gældende lovgivning.  Reglerne herom findes i registreringsafgiftslovens § 3 b om betaling af forholdsmæssig registreringsafgift.

Der findes efterhånden mange leasingselskaber, der udbyder flexleasing. Leasing af en bil gennem et leasingselskab er dog ikke så interessant, hvis man selv har pengene til at finansiere købet og gerne vil føle, at man selv ejer den pågældende bil. Derfor blev Skatterådet i 2010 spurgt, om det var muligt at bruge reglerne om betaling af forholdsmæssig registreringsafgift (flexleasing), hvis man lavede sit eget leasingselskab. Eller sagt med andre ord: Kan jeg leje min bil af mit eget selskab og dermed spare registreringsafgift? Skatterådet bekræftede, at dette i visse tilfælde kan lade sig gøre – se Skatterådets afgørelse af 22. juni 2010, jf. SKM 2010.429 SR.

I 2012 har Landsskatteretten imidlertid truffet en afgørelse, der nu er blevet offentliggjort, og som ændrer væsentligt i forudsætningerne for Skatterådets afgørelse, da SKAT har fået medhold i, at der skal være tale om en leasingvirksomhed med flere biler m.v.

Det er en forudsætning for anvendelse af reglerne om betaling af forholdsmæssig registreringsafgift, at leasingaftalen mellem dit selskab og dig indgås på markedsvilkår. SKAT er meget nidkær, når disse kontrakter vurderes, hvorfor det anbefales at søge bistand hertil. SKAT tilsidesætter kontrakter, hvis de afviger blot en smule fra det, som SKAT mener, er normalt.

Kontrakten skal som minimum give leasinggiveren dækning for en sædvanlig forrentning af den kapital, selskabet har bundet ved leasingaftalen, og de aftalte leasingydelser skal endvidere give dækning for en sædvanlig fortjeneste til selskabet. Vi har også set tilfælde, hvor SKAT har forlangt, at der skal betales stiftelsesgebyr, bidrag til administration og lign.

Leasingydelsen skal i det mindste dække finansieringsudgiften, afskrivning på bilen og registreringsafgiften. Herudover skal leasingydelsen tillægges moms.

Købes bilen i f.eks. Tyskland, er det nødvendigt at få bilen til Danmark og få den toldsynet. Herefter kan kontrakten indsendes til SKAT til godkendelse. Sagsbehandlingstiden svinger, men udgør typisk et par måneder. Det er muligt at få nummerplader på bilen, mens SKAT behandler sagen, men det forudsætter, at du deponerer den fulde registreringsafgift, og det kan ikke anbefales.

Godkender SKAT leasingaftalen, beregnes en forholdsmæssig registreringsafgift. Er bilen mere end 3 år gammel, udgør den forholdsmæssige registreringsafgift rundt regnet 10 % af den fulde registreringsafgift, hvis leasingperioden udgør 12 måneder. Så er du træt af de høje danske registreringsafgifter, er der altså mulighed for at spare penge.

Vær opmærksom på, at reglerne om flexleasing i visse tilfælde kolliderer med skattelovgivningens øvrige regler, f.eks. reglerne om fri bil, hvorfor det er en god ide at søge rådgivning om sådanne spørgsmål.

Ønsker du yderligere oplysninger vedrørende flexleasing, er du velkommen til at kontakte Øjvind Hulgaard på hu@hulgaardadvokater.dk eller på tlf. 38 40 42 44.

0 kommentarer

Indsend en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *