Internet Explorer viser ikke vores hjemmeside optimalt. Vi anbefaler, at du i stedet bruger en anden browser, f.eks.

Chrome

.

Blog

Tilbagesøgning af registreringsafgift

18.06.12 | Moms og afgifter, Skatter og afgifter | 0 Kommentarer

Af Kristine Wagner

SKAT og politiet har i flere omgange afholdt en række razziaer, hvor bilister er blevet stoppet på de danske motorveje og udspurgt, om deres kørsel var lovlig efter skatte- og afgiftslovgivningen.

I en række tilfælde har dette ført til konfiskering af bilerne, samt at SKAT har opkrævet registreringsafgift og eventuelt skat af fri bil. I flere af disse sager er det endvidere kommet på tale at behandle sagen som en ansvarssag, hvilket har ført til straf, oftest i  form af bøde.

Landsskatteretten har imidlertid underkendt SKAT i en sag, hvor en dansk bosat bruger af en bil, ejet af en udlænding, var blevet pålagt betaling af registreringsafgift. Landsskatteretten afgjorde, at SKAT ikke havde haft hjemmel til at opkræve registreringsafgiften hos brugeren af bilen. Denne afgørelse har bevirket, at SKAT nu har genovervejet deres praksis, og SKAT er kommet frem til, at de i perioden 1. januar 2008 til 31. december 2011 uretmæssigt har opkrævet registreringsafgift hos brugere af udenlandsk ejede biler. Det er en fejl, fordi det alene er ejerne af bilerne, som hæfter for betaling af registreringsafgiften.

SKAT har derfor den 31. maj 2012 udsendt et styresignal, som i et vist omfang pålægger SKAT at revurdere  de sager, hvor der i perioden 1. januar 2008 til 31. december 2011 er sket opkrævning af registreringsafgift hos brugere samt at betale erstatning, hvis SKATs håndtering har ført til tab for brugerne.

Hos Hulgaard Advokater kan vi bidrage med at vurdere, dels om der er mulighed for at kræve afgift retur, og dels om det kan være relevant at kræve erstatning. Hvis SKAT også har truffet afgørelse om beskatning af fri bil, kan vi naturligvis ligeledes vurdere, om SKAT har haft hjemmel hertil.

For yderligere oplysninger er du meget velkommen til at kontakte Kristine Wagner på kw@hulgaardadvokater.dk eller på tlf. 38 40 42 20.

0 kommentarer

Indsend en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *