Internet Explorer viser ikke vores hjemmeside optimalt. Vi anbefaler, at du i stedet bruger en anden browser, f.eks.

Chrome

.

Blog

Forslag om skattefrihed for porteføljeaktier

10.09.12 | Skatter og afgifter | 0 Kommentarer

Af Lida Hulgaard

Skatteministeriet sendte den 30. august 2012 et lovforslag i høring, som dels skal ophæve ”iværksætterskatten” og iværksætteraktieordningen, og dels skal indføre skattefrihed for selskabers aktieavancer i unoterede aktie- eller anpartsselskaber, uanset ejerandel og ejertid.

Formålet med forslaget er at lette vækstvirksomheders mulighed for at tiltrække risikovillig kapital. Det skal ske ved at give investor skattefrihed for investeringen i form af en skattefri aktiegevinst. Derudover er det i sig selv et formål at ophæve den administrativt tunge iværksætteraktieordning, som derved aldrig nåede at træde i kraft.

Forslaget indebærer, at selskabers gevinster på porteføljeaktier, dvs. aktier eller anparter i selskaber, hvor ejerselskabets ejerandel er mindre end 10%, vil være skattefri, således som det i dag er tilfældet for aktiebesiddelser i unoterede selskaber på mere end 10%. Tab på porteføljeaktier vil tilsvarende ikke være fradragsberettiget.

Forslaget skal alene gælde unoterede porteføljeaktier, og således ikke selskabers mindre investeringer i børsnoterede (eller i øvrigt noterede) papirer. Derudover må der ikke være tale om et porteføljeselskab, hvis aktivitet stort set kun bestå i børsnoterede papirer.

For at værne mod, at investeringer i børsnoterede papirer omkvalificeres til skattefri gevinster, må højst 85% af porteføljeselskabets regnskabsmæssige aktiver (gennemsnitligt over et regnskabsår) være placeret i aktier, der handles på et reguleret marked mv., hvis aktierne i selskabet skal kunne afstås skattefrit.

Det skal særligt bemærkes, at der ikke lægges op til ændringer vedrørende beskatning af udbytte på porte-føljeaktier. Dette vil dermed fortsat være skattepligtigt, uanset at aktiegevinsten nu bliver skattefri. For at værne mod spekulation i at sælge og genkøbe som alternativ til udbytteudlodninger, indsættes en værnsregel, som indebærer, at en skattefri avance ændres til et skattepligtigt udbytte, hvis der sker salg og genkøb i samme selskab inden for 6 måneder, hvis salgssummen er højere end den nye købesum.

Ændringen skal have virkning for selskabers aktiesalg fra og med 1. januar 2013.

Skattefriheden for gevinster på porteføljeaktier foreslås i øvrigt finansieret ved at øge beskatning af banker og andre finansielle institutioner ved at øge lønsumsafgiften for disse virksomheder.

Der er som anført tale om et lovforslag i høring. Det endelige lovforslag forventes fremsat, når Folketinget åbner i starten af oktober.

Hvis der er spørgsmål til lovforslaget, er du velkommen til at kontakte Lida Hulgaard på lh@hulgaardadvokater.dk eller på tlf. 38 40 42 08.

0 kommentarer

Indsend en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *