Internet Explorer viser ikke vores hjemmeside optimalt. Vi anbefaler, at du i stedet bruger en anden browser, f.eks.

Chrome

.

Blog

SKATs projekt Money Transfer – næste fase

13.09.13 | International skat, Skatter og afgifter | 0 Kommentarer

Af Lars Lauge Nielsen

SKAT udruller nu næste fase af deres stort anlagte Money Transfer-projekt, hvor SKAT har fokus på danskernes skjulte formuer i udlandet.

Første runde af projektet, som omhandlede årene 2002 – 2009 medførte, at en række skatteydere fik en efterregning fra SKAT og i visse tilfælde dertil en sanktion i form af bøde, eller endda fængsel mv. Projektet har derfor efter SKATs målestok været en succes, og man vil fra SKATs side nu udstrække projektet til også at dække de følgende år.

SKAT har derfor anmodet en række banker om at udlevere oplysninger om transaktioner mellem Danmark og en lang række skattely for perioden 1. juli 2009 – 30. juni 2013.

De fleste af de år, som SKAT nu vil undersøge, ligger inden for den ordinære frist for genoptagelse af skatteopgørelsen, hvor skatteyderne i højere grad må formodes at have gemt bilagene til selvangivelsen.

Når dokumentationen kan skaffes, nedsætter det risikoen for, at SKAT træffer en forkert afgørelse på grund af manglende dokumentation.

Dette har ellers været et af de store problemer i projektets første runde, hvor SKAT med henvisning til skattekontrolloven indkrævede dokumentation for gamle år, som der ikke havde været pligt til at gemme, og som SKAT derfor heller ikke med nogen ret kunne forvente var til stede.

Derudover er det naturligvis retssikkerhedsmæssigt betænkeligt, at SKAT med henvisning til skattekontrolloven beder en borger om at indsende materiale for gamle år, idet muligheden for at SKAT kan ændre gamle år i de pågældende sager forudsætter, at borgeren har handlet groft uagtsomt eller forsætligt. I de tilfælde, hvor selvangivelsen har været fejlbehæftet, har SKATs indkaldelse af materiale derfor i mange tilfælde reelt været en opfordring til at borgeren skulle inkriminere sig selv, hvilket retssikkerhedsloven ellers forbyder.

For år, som ligger inden for den ordinære genoptagelsesfrist, kan SKAT gennemføre ændringer, uden at skulle vurdere om den ”fejlagtige selvangivelse” skyldes, at der er handlet groft uagtsomt eller forsætligt. Dette vil formentlig i nogle tilfælde nedsætte risikoen for, at skattesagen udvikler sig til en ansvarssag, hvis SKAT vurderer, at der er tale om en simpel fejl.

Modsat vil der formentlig være en forøget risiko for en ansvarssag, hvis SKAT ikke mener, at der er tale om en simpel fejl, ligesom den forøgede risiko fortsat er til stede, hvis sagen angår år, som ligger uden for den ordinære genoptagelsesfrist, hvilket aktuelt kun er 2009. Der gælder dog længere frister, når der er tale om transaktioner mellem selskab og hovedaktionær og mellem koncernforbundne selskaber.

Hvis man som borger får en henvendelse fra SKAT i Projekt Money Transfer er det vigtigt at være opmærksom på, at sagen kan udvikle sig til en straffesag, hvis SKAT mener, at man har håndteret sin skatteansættelse forkert. Grænsen mellem om sagen er en ordinær skattesag eller udvikler sig til en straffesag kan være hårfin. Derfor er det vigtigt, at man som borger kender sine rettigheder, og at sagen håndteres korrekt fra starten.

Hulgaard Advokater har stor erfaring med håndteringen af skat og udenlandsk indkomst, herunder money transfer-projektet og kan bidrage med kontakten til SKAT.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger, er du meget velkommen til at kontakte Lars Lauge Nielsen på lln@hulgaardadvokater.dk eller Kristine Wagner på kw@hulgaardadvokater.dk.

0 kommentarer

Indsend en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *