Internet Explorer viser ikke vores hjemmeside optimalt. Vi anbefaler, at du i stedet bruger en anden browser, f.eks.

Chrome

.

Blog

Den nye skattereform

14.09.13 | Skatter og afgifter | 0 Kommentarer

Af Øjvind Hulgaard

Folketinget har nu vedtaget skattereformen.

Skattereformen omfatter bl.a. følgende ændringer:

  • Skattefritagelsen af fuldt skattepligtiges udenlandske lønindkomst efter ligningslovens § 33 A afskaffes.
  • Reglerne om beskatning ved arbejdsudleje strammes.
  • Fradragsretten for indbetalinger til kapitalpension ophæves. Der kan i stedet uden fradragsret indbetales op til   27.600 kr. på en aldersopsparingsordning.
  • Der gives afgiftsrabat ved hævning af eksisterende kapitalpensioner, hvis de overføres eller konverteres til en aldersopsparingsordning inden udgangen af 2013. Overførsler, der foretages i 2012, pålægges en afgift på 37,3 pct. mod normalt 40 pct.
  • Forhøjelsen af afskrivningsgrundlaget med 15 pct. for investeringer i nye driftsmidler er fortsat gældende for anskaffelser, der sker indtil udgangen af 2013.

Hvis du er i tvivl om, hvad skattereformen betyder for dig og din virksomhed, så kontakt Øjvind Hulgaard på hu@hulgaardadvokater.dk eller tlf. 38 40 42 44 og få svar på dine spørgsmål.

Øjvind Hulgaard

Advokat (L)
Tel. dir.: +45 38 40 42 44 /
+45 38 40 42 45
Mobil: +45 28 19 39 93
hu@hulgaardadvokater.dk