Internet Explorer viser ikke vores hjemmeside optimalt. Vi anbefaler, at du i stedet bruger en anden browser, f.eks.

Chrome

.

Blog

Alle velgørende organisationer skal godkendes på ny hos SKAT

7.05.14 | Skatter og afgifter | 0 Kommentarer

Af Lida Hulgaard

Gaver, der gives til almenvelgørende eller almennyttige foreninger mv., er fradragsberettigede (op til 14.800 kr. i 2014), hvis foreningen er godkendt som almenvelgørende (godkendt efter ligningslovens § 8 A).

Det er der rigtig mange organisationer, foreninger, stiftelser, institutioner, religiøse samfund, mv., der er, da godkendelsen både er en forudsætning for gavegivernes skattefradrag (og dermed for mange af gaverne, der gives til organisationerne), men også for organisationens ofte ret betydningsfulde adgang til momskompensation.

Det er SKAT, der fastsætter betingelserne for, at foreningerne mv. kan opnå denne godkendelse – og de betingelser er lige blevet skærpet. Det betyder blandt andet, at alle de hidtil godkendte organisationer skal godkendes på ny.

Den nye bekendtgørelse, der er udstedt af SKAT med ikrafttræden den 1. april 2014, tilbagekalder nemlig alle tidligere godkendelser pr. 1. januar 2015, hvis ikke organisationen, foreningen mv. ikke senest den 1. oktober 2014 indsender dokumentation til SKAT for, at organisationen opfylder betingelserne i den nye bekendtgørelse.

For at opnå/fastholde godkendelsen, skal den enkelte organisation blandt andet dokumentere, at der er mere end 100 gavegivere årligt, og – som noget væsentligt nyt – at disse årligt hver giver mindst 200 kr. til organisationen. Der blev ikke tidligere stillet krav til størrelsen af gavebeløbene fra den enkelte gavegiver. Derudover skal organisationens årlige bruttoindtægt eller formue være på mere end 150.000 kr.

Velgørende foreninger skal desuden (fortsat) dokumentere, at foreningen mindst har 300 kontingentbetalende medlemmer, hvis kontingentbetalinger mindst dækker foreningens sædvanlige administrationsomkostninger.

De nye, skærpede krav vil få størst betydning for de mindre organisationer, foreninger mv. Hvis disse mister deres godkendelse – hvilket de gør med udgangen af 2014, hvis de ikke senest den 1. oktober 2014 indsender den nu krævede dokumentation – vil det få en negativ betydning for deres økonomi. Især risikoen for at tabe retten til momskompensation vil kunne have stor økonomisk betydning for de mindre foreninger mv.

Alle organisationer, foreninger eller privatpersoner er naturligvis velkomne til at kontakte os for en nærmere vurdering af, om de opfylder de nye skærpede krav, og konsekvenserne hvis dette eventuelt ikke er tilfældet.

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte Lida Hulgaard på lh@hulgaardadvokater.dk eller på tlf. 38 40 42 08.

 

0 kommentarer

Indsend en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *