Internet Explorer viser ikke vores hjemmeside optimalt. Vi anbefaler, at du i stedet bruger en anden browser, f.eks.

Chrome

.

Blog

Nye regler om oplysningspligt ved skattefri omstrukturering

24.09.14 | Drift & jura, Skatter og afgifter | 0 Kommentarer

Af Lars Lauge Nielsen

Mange ændringer af selskabsstrukturer og ejerforhold sker ved at spalte eller fusionere selskaber eller ved at skubbe aktiver og passiver fra et selskab ned i et datterselskab.

Sådanne omstruktureringer kan i praksis ofte gennemføres, uden at der herved sker beskatning af de involverede selskaber og deres ejere, hvis betingelserne i fusionsskatteloven opfyldes.

Fusionsskatteloven er derfor et redskab, der bruges endog rigtig meget i praksis, når det handler om at tilpasse selskabsstrukturer til en dynamisk virkelighed med nye samarbejder, virksomhedsoverdragelser, sammenlægning af divisioner mv.

Skatteministeren har den 6. september 2014 udsendt en bekendtgørelse (bkg. 1003/2014), som indfører nye regler om oplysningsforpligtelser i forbindelse med omstruktureringer efter fusionsskatteloven – og fastsætter samtidig en frist for at opfylde disse forpligtelser.

Det modtagende selskab m.v. i en skattefri omstrukturering, omfattet af fusionsskatteloven, skal fremover give oplysning om følgende til SKAT:

  • Hvilken type skattefri omstrukturering, der er gennemført
  • Den skattemæssige virkningsdato og vedtagelsesdato for omstruktureringen
  • De indskydende og modtagende selskaber
  • Sambeskattede datterselskaber, der overgår fra et indskydende selskab til et modtagende selskab i  forbindelse med omstruktureringen
  • Om omstruktureringen er foregået inden for eller uden for en sambeskatningskreds
  • Størrelsen af det modtagne underskud efter selskabsskattelovens § 12 og fondsbeskatningslovens § 3, stk. 2, angivet i procent, såfremt SKAT anmoder om det
  • Oplysningerne skal indsendes til SKAT senest 1 måned, efter at omstruktureringen er vedtaget i alle de deltagende selskaber.

Det fremgår af bekendtgørelsen, at oplysningerne ”skal angives digitalt ved brug af de digitale kanaler, som SKAT anviser” – dog med mulighed for dispensation for ”digitalpligten” for udenlandske selskaber.

Udfordringen ved dette er, at SKAT endnu ikke har oplyst, hvordan denne digitale angivelse, som man er forpligtet til at bruge, skal foregå.

Man må formode, at SKAT finder ud af og melder dette ud inden længe, da bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober 2014, og vil være gældende for skattefri omstruktureringer, der vedtages fra og med denne dato. Indtil der foreligger en udmelding om, hvilke ”digitale kanaler, SKAT anviser”, må oplysningerne kunne angives pr. e-mail.

Det skal i øvrigt bemærkes, at de nye regler ikke ændrer fristen for at oplyse til SKAT, at et selskab har deltaget i en skattefri omstrukturering uden tilladelse eller de øvrige særlige oplysningsregler for skattefri omstrukturering uden tilladelse.

Af hensyn til arbejdsgangene bør også disse oplysninger gives til SKAT i forbindelse med opfyldelsen af de nye oplysningsforpligtelser, men kan selvfølgelig fortsat opfyldes rettidigt efter de særlige regler, der regulerer disse særlige oplysningsforpligtelser om omstrukturering uden tilladelse.

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte Lars Lauge Nielsen på lln@hulgaardadvokater.dk eller på tlf. 38 40 42 24.

0 kommentarer

Indsend en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *