Internet Explorer viser ikke vores hjemmeside optimalt. Vi anbefaler, at du i stedet bruger en anden browser, f.eks.

Chrome

.

Blog

Skatteministerens lovprogram 2014-2015

10.10.14 | Skatter og afgifter | 0 Kommentarer

Af Lars Lauge Nielsen

Skatteministerens lovprogram 2014-2015 indeholder ikke mange nyheder og viser, at et Folketingsvalg lurer i nær fremtid, hvor skatter og afgifter antageligvis ikke kommer til at spille en hovedrolle.

Lovprogrammet indeholder primært udmøntningen af de politiske aftaler, som regeringen har indgået tidligere vedrørende vækst, øget beskæftigelse m.v.

De mest interessante af forslagene er:

Skattemæssig succession til fonde

Der indføres fra og med indkomståret 2015 mulighed for overdragelse af aktier med skattemæssig succession til en fond ved arv eller gave. Lovforslaget fremsættes i erkendelse af, at erhvervsdrivende fonde har stor samfundsmæssig betydning som ejere af en række af de største og mest betydningsfulde virksomheder i Danmark. Ejerskabet til bl.a. Mærsk, Danfoss og Grundfoss er netop etableret via reglerne om skattemæssig succession til fonde, der var gældende indtil indkomståret 1999. Forslaget skal ses i sammenhæng med de selskabsretlige ændringer af fondsloven, der trådte i kraft 1. september 2014. Det bliver spændende at se, hvorvidt fonde igen bliver en interessant mulighed i generationsskiftemæssig henseende.

Medarbejderinvesteringsselskaber

Erhvervs- og vækstministeren har fremsat et lovforslag om etablering af en 3-årig forsøgsordning med medarbejderinvesteringsselskaber. Disse selskaber har til formål at tilvejebringe en alternativ form for kapital til virksomheder med henblik på videre investering og sikring af danske arbejdspladser. Nærværende lovforslag vedrører ændringer i skattelovgivningen i forbindelse med etableringen af denne forsøgsordning med medarbejderinvesteringsselskaber. Medarbejderne (investorerne) får bortseelsesret (fradrag) for indbetalinger til medarbejderinvesteringsselskabet – dog max. 7,5 pct. af medarbejderens kontante løn og højest kr. 30.000 pr. indkomstår.

Dobbeltbeskatningsoverenskomster

Ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten med Luxembourg, hvilket medfører, at Danmark fremadrettet kan beskatte private pensioner, når der har været fradrag for indskuddene i Danmark.
Ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten med Irland med den virkning, at Danmark får mulighed for at beskatte personer, der er hjemmehørende i Danmark og arbejder i Irland, herunder personer der arbejder om bord på et skib eller fly i international trafik for et irsk luftfartsselskab eller rederi.

Fuld fradragsret for moms på hotelovernatninger i Danmark

Fra og med 2015 vil danske og udenlandske virksomheder have fuld fradragsret for deres momsudgifter til hotelovernatninger i Danmark.

Lempelse af danske selskabers beskatning af udbytte fra unoterede porteføljeaktier

Beskatningen af selskabers udbytter af unoterede porteføljeaktier lempes ved, at kun 70% af udbyttet skal medregnes til den skattepligtige indkomst. Dette giver en effektiv beskatning af udbytter på unoterede porteføljeaktier på 15,4% i 2016, hvor selskabsskatten er 22%. Det er ikke hensigten at ændre i beskatningen af udbytter fra børsnoterede porteføljeaktier.

Henstand med exitbeskatning

Regeringen forventer i december 2014 at fremsætte et forslag, der skal harmonisere reglerne for beskatning af fysiske personers fraflytning herunder muligheden for at få henstand med skattebetalingen, som udløses ved fraflytningen. Forslaget er endnu ikke nærmere konkretiseret.

Forhøjelse af fradragsloftet for fagforeningskontingenter

Loftet over fradraget for fagforeningskontingenter hæves fra kr. 3.000 til kr. 6.000 årligt.

Nedsættelse af vederlagskravet i forskerskatteordningen

Vederlagskravet nedsættes med ca. kr. 10.000 månedligt til ca. kr. 60.000.

Forlængelse af adgangen til omlægge kapitalpensioner til alderspensioner med afgiftsrabat

Muligheden for at omlægge kapitalpensioner til alderspensioner mod en reduktion af afgiften fra 40 pct. til 37,3 pct. forlænges til udgangen af 2015.

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte Lars Lauge Nielsen på lln@hulgaardadvokater.dk eller på tlf. 38 40 42 24.

0 kommentarer

Indsend en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *