Internet Explorer viser ikke vores hjemmeside optimalt. Vi anbefaler, at du i stedet bruger en anden browser, f.eks.

Chrome

.

Blog

Ændringer af udbyttebeskatning

11.12.14 | Aktionærer, Skatter og afgifter | 0 Kommentarer

Af Lida Hulgaard

Folketinget vedtog i sidste uge en ændring af reglerne for beskatningen af udbytte.

Fra den 1. januar 2015 skal kun 70 % af udbytter fra unoterede porteføljeaktier medregnes ved opgørelsen af selskabers skattepligtige indkomst. Efter de gældende regler medregnes det samlede udbytte på porteføljeaktier.

Porteføljeaktier er selskabers aktier eller anparter i unoterede selskaber, hvor selskabet ejer mindre end 10 % af selskabskapitalen i porteføljeselskabet

Dermed reduceres den reelle beskatning af udbytte på porteføljeaktier fra 24,5 % i 2014 til 16,45 % i 2015 og 15,4 % i 2016.

Selskabers avance ved afståelse af porteføljeaktier er skattefrihed. Der er således fortsat en ”skævhed” mellem beskatningen af avancer og udbytte på porteføljeaktier, om end den dog fra 1. januar 2015 vil være lidt mindre end nu.

I det store perspektiv ville det rigtigste være at gøre udbytte på selskabers unoterede porteføljeaktier skattefri på samme måde som avance. Det er der imidlertid ikke politisk vilje til, da det vil betyde, at man som følge af EU-reglerne så også skulle ophæve den danske kildebeskatning på udbytte, som danske selskaber udbetaler til ejere i udlandet.

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte Lida Hulgaard på lh@hulgaardadvokater.dk eller på tlf. 38 40 42 08.

0 kommentarer

Indsend en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *