Internet Explorer viser ikke vores hjemmeside optimalt. Vi anbefaler, at du i stedet bruger en anden browser, f.eks.

Chrome

.

Blog

Nye regler om kundeklausuler

4.05.15 | 0 Kommentarer

Af Kristine Mølgaard Mogensen

Den 29. april 2015 blev der fremsat et lovforslag om job-, konkurrence- og kundeklausuler. Hvis lovforslaget vedtages i den nuværende form, vil alle medarbejdere – og ikke kun funktionærer som i dag – fremover være omfattet af reguleringen af job-, konkurrence- og kundeklausuler.

Lovforslaget medfører en justering af kredsen af medarbejdere, der kan pålægges en konkurrence- og kundeklausul. I dag følger det af funktionærloven, at kun ”betroede medarbejdere” kan pålægges konkurrence- og kundeklausuler. I det nye lovforslag lægges op til, at dette fremover skal afgrænses til ”særligt betroede medarbejdere” (og medarbejdere der har lavet en aftale med arbejdsgiveren om udnyttelsesretten til en opfindelse). Det er dog uvist, hvad denne ændring vil betyde i praksis, når alt kommer til alt.

Jobklausuler (dvs. klausuler om at medarbejderen ikke må tage ansættelse i en specifik virksomhed) forbydes efter forslaget helt, dog med de hidtil gældende undtagelser i forbindelse med virksomhedsoverdragelser, hvor sådanne klausuler kan aftales for begrænsede perioder.

Hvis medarbejderen kun er omfattet af enten en konkurrence- eller en kundeklausul, skal klausulen fremover maksimalt kunne opretholdes i 12 måneder efter fratrædelsestidspunktet. For medarbejdere, der er omfattet af både en konkurrence- og en kundeklausul (en ansættelsesklausul), bliver den maksimale gyldighedsperiode begrænset til seks måneder efter fratrædelsen. Der er her tale om markante ændringer i forhold til i dag.

Bestemmelserne vedrørende kompensation for klausulerne foreslås også ændret. For de virksomheder, der normalt bruger enten en kunde- eller konkurrenceklausul med en gyldighedsperiode på 6 måneder eller derunder, bliver det med lovforslaget ”billigere” at opretholde klausulen, hvorimod det bliver ”dyrere” for de virksomheder der normalt anvender begge klausuler og/eller med lang gyldighedsperiode. Virksomhederne bør altså fremover i højere grad nøje vurdere, hvad behovet er i forhold til den enkelte medarbejder.

Kompensation

Som kompensation for en eventuel klausul vil medarbejderen fremover skulle modtage et månedligt beløb svarende til 40 procent af vedkommendes løn på fratrædelsestidspunktet, hvis klausulen har en varighed på op til seks måneder. Hvis klausulen har en varighed på mellem seks og tolv måneder, eller der er tale om en ansættelsesklausul (kombineret kunde- og konkurrenceklausul), skal kompensationen udgøre 60 procent af lønnen på fratrædelses-tidspunktet.

Kompensationen for de første to måneder efter medarbejderens fratrædelse skal betales som et engangsbeløb og skal ske senest på fratrædelsestidspunktet. Medarbejderen har ret til engangsbeløbet for de første to måneder efter fratrædelsen, selvom medarbejderen har påtaget sig andet passende arbejde. Selvom medarbejderen påtager sig andet passende arbejde, har medarbejderen fortsat ret til en månedlig kompensation. Denne skal udgøre 16 procent af lønnen på fratrædelsestidspunktet for en konkurrence- eller kundeklausul, der opretholdes i maksimalt seks måneder efter fratrædelsen. Kompensationen skal udgøre 24 procent af lønnen på fratrædelsestidspunktet for en konkurrence- eller kundeklausul, der opretholdes i de maksimale 12 måneder, samt for en ansættelses-klausul med de maksimale seks måneders varighed.

Såfremt loven vedtages, skal den træde i kraft til efteråret og vil ikke gælde for klausuler, der er indgået før dette tidspunkt.

Kontakt

Hvis du overvejer at pålægge dine medarbejdere kunde- og/eller konkurrenceklausuler, så kontakt Kristine Mølgaard Mogensen på kmm@hulgaardadvokater.dk for en drøftelse af konsekvenserne af lovforslaget for din virksomhed.

0 kommentarer

Indsend en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *