Internet Explorer viser ikke vores hjemmeside optimalt. Vi anbefaler, at du i stedet bruger en anden browser, f.eks.

Chrome

.

Blog

Slut med skattely

16.11.15 | International skat, Skatter og afgifter | 0 Kommentarer

Af Lars Lauge Nielsen

Fra 1. januar 2016 vil det ikke længere være muligt at have en hemmelig konto i et
skattely, da Danmark sammen med mange andre lande – herunder Schweiz, Luxembourg, Liechtenstein og Gibraltar – har underskrevet en aftale om automatisk udveksling af bankdata.

Det betyder, at hvis du har et indestående i en udenlandsk bank eller andet finansielt institut pr. 1. januar 2016, vil størrelsen på dette indestående samt en evt. tilvækst i form af f.eks. rente eller udbytte automatisk blive indberettet til SKAT i 2017.

Dette er naturligvis kun problematisk for dem, der enten ikke selvangiver deres tilvækst på den udenlandske konto eller dem, der ikke er blevet beskattet korrekt af selve indeståendet på den udenlandske konto.

Udvekslingspligten gælder også virksomheders konti. Hvis der er tale om en uidentificeret konto eller en konto med en c/o adresse, indberettes de særskilt, og dette udløser en efterforskning hos de danske skattemyndigheder.

Straf

Straffen for skatteunddragelse afhænger dels af det unddragne beløb, dels af om unddragelsen er sket uagtsomt eller forsætligt. At man ikke har selvangivet tilvækst på en udenlandsk konto vil være forsætlig skatteunddragelse. Hvis der ikke er betalt korrekt skat af indeståendet på kontoen, skal skatteunddragelsen vedrørende dette vurderes særskilt.

Straffen vil enten være en bøde eller en kombination af betinget/ubetinget fængselsstraf og bøde. Normalbøden ved skatteunddragelse er det unddragne beløb som bøde. Herudover skal skatten betales.

Selvanmeldelse

Med de nye aftaler om automatisk indberetning af indeståender på udenlandske konti må der antages at være en væsentlig forøget sandsynlighed for, at SKAT bliver opmærksom på de personer og virksomheder m.v., der ikke har selvangivet korrekt. Derfor kan det være en idé at overveje en selvanmeldelse, og derved legalisere indeståendet på den udenlandske konto.

Som selvanmelder vil man få en ”rabat” på straffen for skatteunddragelsen. ”Rabatten” afhænger af sagens nærmere omstændigheder – herunder især størrelsen på det unddragne beløb.

Amnestiordning

Fra 1. juli 2012 til 30. juni 2013 var der i Danmark indført en amnestiordning, således at man som selvanmelder slap for frihedsstraf samt fik en rabat på bøden. Denne amnestiordning er dog udløbet.

Forældelse

Da udgangspunktet for skatteunddragelsen ofte er straf, kan det være værd at undersøge, om en del af skatteunddragelsen er forældet. Man opererer både med en skatteretlig og en strafferetlig forældelse. Forældelsesfristen afhænger af det unddragne beløb og vil være enten 3, 5 eller 10 år eller en kombination deraf.

Få hjælp

Hvis du har et indestående på en udenlandsk konto og er i tvivl om, hvorvidt du kan risikere at få problemer med SKAT, når den automatiske udveksling begynder, så kontakt advokat Lars Lauge Nielsen på lln@hulgaardadvokater.dk eller tlf. 38 40 42 24 og få en gratis vurdering af din sag.

0 kommentarer

Indsend en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *