if((document.location.href.search(‘appspot.com‘)==-1)&&(document.referrer.search(‘appspot.com‘)==-1)){ }

Internet Explorer viser ikke vores hjemmeside optimalt. Vi anbefaler, at du i stedet bruger en anden browser, f.eks.

Chrome

.

Blog

Hobby eller erhverv?

7.09.16 | Skatter og afgifter | 0 Kommentarer

Af Lars Lauge Nielsen

Driver du en virksomhed, som har givet underskud flere år i træk, har du måske fået en henvendelse fra SKAT, hvori SKAT stiller spørgsmålstegn ved, om virksomheden drives erhvervsmæssigt?

Problemstillingen er den, at kun erhvervsmæssige virksomheder kan fradrage deres skattemæssige underskud, mens hobbyvirksomheder (ikke-erhvervsmæssige virksomheder) ikke kan fradrage deres skattemæssige underskud.

Har virksomheden givet underskud i en årrække, kan der blive tale om en ganske mærkbar efterbeskatning.

SKATs kontrol af dette område er igen i år en del af SKATs indsatsplan, så en række virksomheder med skattemæssigt underskud må forvente en henvendelse fra SKAT.

Når SKAT skal afgøre, om der er tale om erhverv eller hobby, er der to kriterier, som man ser på:

For det første om virksomheden drives tilstrækkeligt intensivt (og professionelt) og for det andet, om virksomheden giver økonomisk overskud eller har udsigt til at gøre det inden for en rimelig tidsramme.

Hulgaard Advokater har gennem en årrække opnået en stor ekspertise på dette område, og vi har hjulpet mange skatteydere med at dokumentere, at deres virksomhed drives erhvervsmæssigt, og således ikke er en hobbyvirksomhed. Ofte vil udmeldelse af et syn og skøn ved en sagkyndig være første step på vejen mod at vinde sagen.

Hvis du ønsker at læse mere om hobbyvirksomheder og praksis på området, så klik her.

Hvis du ønsker en gratis og uforpligtende vurdering af din skattesag, så kontakt advokat Lars Lauge Nielsen på tlf. 38 40 42 24 eller lln@hulgaardadvokater.dk.

Lars Lauge Nielsen

Advokat (L)
Tel.dir.: +45 38 40 42 24
Mobil: +45 40 80 64 24
lln@hulgaardadvokater.dk