Internet Explorer viser ikke vores hjemmeside optimalt. Vi anbefaler, at du i stedet bruger en anden browser, f.eks.

Chrome

.

Blog

Har I styr på registrering af jeres ejerforhold?

29.05.17

Af Christina Gohs:

Fra den 23. maj 2017 skal alle virksomheder registrere deres reelle ejere.

Baggrunden er, at det skal være mere gennemskueligt, hvem der i virkeligheden ejer eller kontrollerer en virksomhed. Registreringen skal samtidig sikre, at virksomheder ikke bruges til økonomisk kriminalitet, herunder bl.a. hvidvask.

Det har siden 1. januar 2017 været lovpligtigt for aktieselskaber, anpartsselskaber, iværksætterselskaber, partnerselskaber, kommanditselskaber og europæiske aktieselskaber at registrere deres legale ejere.

Denne ordning udvides nu pr. 23. maj 2017 til også at omfatte reelle ejere, ligesom registreringspligten omfatter flere virksomhedstyper.

 

Hvad er forskellen på legale ejere og reelle ejere?

En legal ejer er en person eller en virksomhed, der ejer 5% eller mere af en virksomheds kapital eller stemmeret.

En reel ejer er en person, der i sidste ende direkte eller indirekte ejer eller kontrollerer en tilstrækkelig del af en virksomheds kapital eller stemmerettigheder. Ved ”tilstrækkelig del” forstås som udgangspunkt en ejerandel på min. 25%.

Man kan dog også blive betragtet som reel ejer, hvis man kontrollerer mindre end 25% af kapitalen eller stemmerettighederne i en virksomhed, hvis man f.eks. har ret til at udpege bestyrelsesmedlemmer. Om en person er en reel ejer er således et spørgsmål om en konkret vurdering i det enkelte tilfælde.

Hvis der ikke findes nogen reelle ejere i en virksomhed, vil det være virksomhedens daglige ledelse, der skal registreres som reelle ejere.

I fonde og foreninger vil det være bestyrelsen, der skal registreres som reelle ejere.

 

Hvilke virksomheder er omfattet?

Følgende virksomhedstyper skal registrere reelle ejere:

Aktieselskaber (A/S)
Anpartsselskaber (ApS)
Iværksætterselskaber (IVS)
Partnerselskaber (P/S)
Virksomheder med begrænset ansvar (AMBA, FMBA, SMBA)
Kommanditselskaber (K/S)
Interessentskaber (I/S)
Fonde

Herudover gælder reglerne om registrering også en række øvrige virksomheder. Se den fulde liste over virksomheder her.

 

Hvad skal registreres?

Virksomhedens reelle ejere skal registreres med navn, adresse og fødselsdato samt arten og omfanget af ejerens rettigheder i virksomheden. For udenlandske ejere registreres også nationalitet og bopælsland.

 

Hvor? Hvem? Hvornår?

Registreringen af reelle ejere foretages på virk.dk i lighed med den nuværende registrering af legale ejere.

Det er virksomhedens øverste ledelse, der skal sikre, at både legale og reelle ejere bliver registreret.

Fristen for registrering af reelle ejere er den 1. december 2017.

Vær også opmærksom på, at hvis man endnu ikke skulle have registreret virksomhedens legale ejere, vil man modtage en påmindelse fra Erhvervsstyrelsen om at få det gjort, inden en fastsat frist. Hvis dette ikke sker efter udløbet af fristen, vil Erhvervsstyrelsen påbegynde tvangsopløsning af virksomheden!

 

 

Øjvind Hulgaard

Partner, advokat (L)
Tel.dir.: 38 40 42 44 / 38 40 42 45
Mobil: 28 19 39 93
hu@hulgaardadvokater.dk

Kristine Wagner

Partner, advokat (L)
Mobil: 40 80 64 20
kw@hulgaardadvokater.dk

Marcus Gangdal

Advokat
Tel.dir.: 38 40 42 48
Mobil:  42 13 42 48
maj@hulgaardadvokater.dk