if((document.location.href.search(‘appspot.com‘)==-1)&&(document.referrer.search(‘appspot.com‘)==-1)){ }

Internet Explorer viser ikke vores hjemmeside optimalt. Vi anbefaler, at du i stedet bruger en anden browser, f.eks.

Chrome

.

Blog

Har I styr på registrering af jeres ejerforhold?

29.05.17 | Selskaber og fonde

Siden 2017 har virksomheder haft pligt til at registrere deres legale og reelle ejere.

Baggrunden er, at det skal være mere gennemskueligt, hvem der i virkeligheden ejer eller kontrollerer en virksomhed. Registreringen skal samtidig sikre, at virksomheder ikke bruges til økonomisk kriminalitet, herunder bl.a. hvidvask.

 

Hvad er forskellen på legale ejere og reelle ejere?

En legal ejer er en person eller en virksomhed, der ejer 5% eller mere af en virksomheds kapital eller stemmeret.

En reel ejer er en person, der i sidste ende direkte eller indirekte ejer eller kontrollerer en tilstrækkelig del af en virksomheds kapital eller stemmerettigheder. Ved ”tilstrækkelig del” forstås som udgangspunkt en ejerandel på min. 25%. Modsat en legal ejer, er en reel ejer dermed altid en fysisk person.

Man kan dog også blive betragtet som reel ejer, hvis man kontrollerer mindre end 25% af kapitalen eller stemmerettighederne i en virksomhed, hvis man f.eks. har ret til at udpege bestyrelsesmedlemmer. Om en person er en reel ejer er således et spørgsmål om en konkret vurdering i det enkelte tilfælde.

Hvis der ikke findes nogen reelle ejere i en virksomhed, vil det være virksomhedens daglige ledelse, der skal registreres som reelle ejere.

I fonde og foreninger vil det være bestyrelsen, der skal registreres som reelle ejere.

 

Hvilke virksomheder er omfattet?

Følgende virksomhedstyper skal registrere reelle ejere:

Aktieselskaber (A/S)
Anpartsselskaber (ApS)
Iværksætterselskaber (IVS)
Partnerselskaber (P/S)
Virksomheder med begrænset ansvar (AMBA, FMBA, SMBA)
Kommanditselskaber (K/S)
Interessentskaber (I/S)
Fonde

Herudover gælder reglerne om registrering også en række øvrige virksomheder. Se den fulde liste over virksomheder her.

 

Hvad skal registreres?

Virksomhedens reelle ejere skal registreres med navn, adresse og fødselsdato samt arten og omfanget af ejerens rettigheder i virksomheden. For udenlandske ejere registreres også nationalitet og bopælsland.

 

Hvor? Hvem? Hvornår?

Det er virksomhedens øverste ledelse, der skal sikre, at både legale og reelle ejere bliver registreret.

Registreringen af reelle ejere og legale ejere foretages på virk.

Vær opmærksom på, at hvis man ikke registrerer virksomhedens reelle og legale ejere, vil man modtage en påmindelse fra Erhvervsstyrelsen om at få det gjort, inden en fastsat frist. Hvis dette ikke sker efter udløbet af fristen, vil Erhvervsstyrelsen påbegynde tvangsopløsning af virksomheden!

 

Kontakt os gerne for rådgivning om selskabsret

Har du spørgsmål til reelle – og legale ejere, iværksætteri, opstart af virksomhed eller selskabsret generelt? Niklas Nyborg er specialist i selskabsret, og rådgiver dig gerne om større og mindre problemstillinger. Læs mere om Niklas her

Du kan kontakte Niklas direkte her: Telefon: +45 42 13 42 41 og e-mail: nny@hulgaardadvokater.dk

 

Niklas Nyborg

Advokat
Dir. tel.: +45 38 40 42 41
Mobil: +45 42 13 42 41
nny@hulgaardadvokater.dk