if((document.location.href.search(‘appspot.com‘)==-1)&&(document.referrer.search(‘appspot.com‘)==-1)){ }

Internet Explorer viser ikke vores hjemmeside optimalt. Vi anbefaler, at du i stedet bruger en anden browser, f.eks.

Chrome

.

Blog

Datatilsynet indstiller til endnu en bøde for manglende sletning

12.06.19 | Persondata

 

Af: Marie Martens Lawsen & Kristine Mølgaard Mogensen 

Datatilsynet har den 11. juni 2019 offentliggjort, at tilsynet har politianmeldt møbelkæden IDdesign A/S og indstillet til en bøde på 1,5 mio. kr. for manglende sletning af oplysninger for ca. 385.000 kunder.

Også i denne afgørelse lægger Datatilsynet vægt på, at virksomheden ikke overholder egne fastsatte slettefrister og for nogle oplysninger helt mangler af fastsætte slettefrister.

Datatilsynet skriver bl.a.
”At tage stilling til hvornår de indsamlede og registrerede personoplysninger ikke længere er nødvendige til de formål, hvortil de behandles, og dermed hvornår oplysningerne skal slettes fra systemerne, er det første og mest basale skridt mod at etablere korrekte og velfungerende procedurer for sletning af personoplysninger.”

Desuden understreger Datatilsynet i sin afgørelse, at den dataansvarlige for at leve op til sine forpligtelser efter databeskyttelsesforordningens artikel 5, stk. 2, jf. artikel 5, stk. 1, litra e, skal fastlægge og dokumentere procedurer for opfølgning på, at sletning af personoplysninger foretages korrekt og som forventet.

Hvis man foretager manuel sletning skal man derfor være særlig opmærksom på, hvordan dokumentationskravet kan opfyldes.

Læs mere om den konkrete sag på Datatilsynets hjemmeside her.

Persondatateamet hos Hulgaard Advokater kan hjælpe din virksomhed med at fastsætte korrekte slettefrister og procedurer for sletning.

Kontakt gerne Kristine Mølgaard Mogensen på kmm@hulgaardadvokater.dk tlf. 38 40 42 40 for en uforpligtende snak om, hvordan I bedst kan efterleve kravene.