if((document.location.href.search(‘appspot.com‘)==-1)&&(document.referrer.search(‘appspot.com‘)==-1)){ }

Internet Explorer viser ikke vores hjemmeside optimalt. Vi anbefaler, at du i stedet bruger en anden browser, f.eks.

Chrome

.

Blog

Enversion er Danmarks første GDPR-certificerede virksomhed – med Hulgaard Advokater som rådgiver

05.09.19 | Persondata

Af Kristine Møller Morgensen

It-virksomheden Enversion er nu en absolut frontløber hvad angår informationssikkerhed og beskyttelse af persondata. Som den første virksomhed i Danmark har Enversion opnået GDPR-certificeringen Bureau Veritas Certification Scheme for Data Protection. Med certificeringen demonstrerer Enversion, at virksomheden har implementeret interne kontrolprocesser og politikker for håndtering af persondata baseret på en risikobaseret tilgang. Certificeringen er desuden et bevis på, at Enversions medarbejdere har modtaget den nødvendige uddannelse i håndtering af persondata. For kunder og interessenter er certificeringen et stærkt signal om, at Enversion overholder GDPR og andre persondataretlige regler.

 

Hulgaard Advokater var rådgiver

Ud over GDPR-certificeringen, har Enversion desuden opnået certificering i ISO/IEC 27001 vedrørende informationssikkerhed. Med implementeringen af begge standarder sikrer virksomheden, at kravene til informationssikkerhed og persondatabeskyttelse opfyldes nu og i fremtiden i takt med virksomhedens udvikling. Hulgaard Advokater har været Enversions GDPR-rådgiver i processen frem mod certificeringen. Rådgivningen har omfattet:

  • Vurdering af hvordan virksomheden kan overholde de persondataretlige regler i forhold til egne medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere
  • Udarbejdelse af relevante politikker og procesbeskrivelser, der skal sikre, at virksomheden løbende er GDPR-compliant
  • Indarbejdelse af GDPR-specifikke krav (som supplement til ISO/IEC 27001) i ledelsessystemet

Det har været en stor fornøjelse at bidrage til Enversions certificering inden for GDPR.

 

Er persondata også relevant hos jer?

Vil du vide mere om compliance med de persondataretlige regler? Eller mulighederne for en certificering eller samspillet mellem en ISO/IEC 27001 certificering og GDPR-kravene?

Kontakt Kristine Mølgaard Mogensen på kmm@hulgaardadvokater.dk eller tlf. 38 40 42 40.

 

Om Enversion

Enversion A/S er en IT-virksomhed med base i Aarhus og København.

Virksomheden har siden 2009 arbejdet med at udvikle intelligente assistenter, der hjælper kunderne med at træffe de bedste beslutninger på baggrund af proaktiv brug af data.

Virksomhedens faglige kompetencer inden for datamodellering, maskinlæring og kunstig intelligens er i verdensklasse, og ambitionerne om at levere det bedste på markedet er tårnhøje.

Virksomheden har med egne ord en praksisorienteret tilgang og insisterer på retten til at være lige dele idealister og opportunister i tilgangen til verden.

Virksomhedens mission er at levere markedets smarteste dataløsninger og bidrage til at gøre menneskers liv bedre, gladere og længere.

 

Om Bureau Veritas

Bureau Veritas er en af verdens største virksomheder inden for inspektion, klassificering, rådgivning og certificering.

Virksomheden gennemfører mere end 5.000 auditeringer om året, og certificerer inden for en række anerkendte akkrediteringer, herunder ISO/IEC 27001 og Bureau Veritas eget GDPR Scheme.

Læs mere om Bureau Veritas her

Kristine Mølgaard Mogensen

Advokat
Tel.dir.: +45 38 40 42 40
Mobil: +45 42 13 42 40
kmm@hulgaardadvokater.dk

Marcus Gangdal

Advokat
Tel.dir. +45 38 40 42 47
Mobil +45 42 13 42 47
maj@hulgaardadvokater.dk