Internet Explorer viser ikke vores hjemmeside optimalt. Vi anbefaler, at du i stedet bruger en anden browser, f.eks.

Chrome

.

Blog

Update – stramninger af skatteregler og nye ejendomsvurderinger

3.12.19 | HulgaardNeve Tax P/S, Skatter og afgifter

Af Sanne Neve, HulgaardNeve Tax P/S

Stramning af skattereglerne for forældrekøb

Udlejer du en lejlighed til dine børn eller børnebørn? Og bruger du virksomhedsskatteordningen eller kapitalafkastordningen? Så bør du få vurderet, om det er nu, lejligheden skal overdrages til dine børn/børnebørn.

Nye ejendomsvurderinger

Det er i dag muligt at overdrage privatejede ejendomme til nærtstående til en pris, svarende til den offentlige ejendomsvurdering +/- 15%.

De nye ejendomsvurderinger forventes at være højere end de eksisterende, hvorfor fremtidige overdragelser af lejligheder mellem nærtstående alt andet lige kommer til at ske på baggrund af en højere værdi.

Stramning af reglerne for brug af virksomhedsordningen

I dag har forældre, der benytter virksomhedsskatteordningen, fuld fradragsværdi for renteudgifter (fradragsværdi op til 56%). Denne mulighed vil finansloven lukke.

Fremadrettet vil renteudgifter i forbindelse med forældrekøb få samme fradragsværdi som private renteudgifter. Dvs. fradragsværdien vil være mellem 25,6-33,6%. Ændringen forventes at træde i kraft fra 2021.

Vil du høre mere?

Ring eller skriv, såfremt du er interesseret i en uforpligtende drøftelse på sn@hulgaardnevetax.dk eller 30 93 41 49.

Øjvind Hulgaard

Partner
Mobil: +45 28 19 39 93
hu@hulgaardnevetax.dk

Sanne Neve

Partner
Mobil: +45 30 93 41 49
sn@hulgaardnevetax.dk