if((document.location.href.search(‘appspot.com‘)==-1)&&(document.referrer.search(‘appspot.com‘)==-1)){ }

Internet Explorer viser ikke vores hjemmeside optimalt. Vi anbefaler, at du i stedet bruger en anden browser, f.eks.

Chrome

.

Blog

Nulstilling af indeholdt skat

13.03.20 | Skatter og afgifter

Af Øjvind Hulgaard

Ændrede regler giver nye problemstillinger.

Det har vi set i en netop afgjort byretsdom, som vi vandt på vegne af to direktører i et nu konkursramt selskab.

Situationen var den, at direktørerne på helt normal vis via Danløn havde fået udbetalt løn. I den forbindelse var der både sket indeholdelse og indbetaling af A-skat. Alt var derfor i sin skønneste orden – troede direktørerne. SKAT og Kammeradvokaten havde imidlertid en anden opfattelse. Det skyldes, at selskabet havde gæld til SKAT, som følge af en momsrestance.

For nogle år siden indførtes et FIFO-princip for skattekontoen. Det betyder, at indbetalinger altid fragår den ældste del af gælden – i dette tilfælde momsgælden.

Skat mente følgelig, at den indeholdte A-skat dermed ikke var indbetalt, og at der – efter gældende retspraksis – skulle ske nulstilling heraf. Konsekvensen var, at den udbetalte løn til direktørerne skulle betragtes som en bruttoløn, og at direktørerne dermed hæftede personligt for den indeholdte A-skat – dette altså selvom A-skatten faktisk var betalt.

Dette synspunkt kom Kammeradvokaten ikke igennem med. Byretsdommeren var enig med os i, at betingelserne for nulstilling ikke var opfyldt, da A-skatten netop var betalt. Kammeradvokatens argument om, at indbetalingen af A-skatten som følge af FIFO-princippet skulle gå fra i den ældre momsgæld, holdt altså ikke.

Byrettens resultat må utvivlsomt være rigtigt, og dommen er da heller ikke anket af SKAT. Sagen viser desværre, at SKAT og Kammeradvokaten tilsyneladende fører alle sager, som de mener juridisk at kunne argumentere for, hvad enten disse argumenter er holdbare eller rimelige.

Det svækker desværre vores alles tiltro til SKAT og skattesystemet.

Læs mere om sagen her eller kontakt Lars Lauge Nielsen på tlf. 38 40 42 24 eller lln@hulgaardadvokater.dk.

Lars Lauge Nielsen

Advokat (L)
Tel.dir.: +45 38 40 42 24
Mobil: +45 40 80 64 24
lln@hulgaardadvokater.dk

Øjvind Hulgaard

Advokat (L)
Tel.dir.: +45 38 40 42 44/38 40 42 45
Mobil: +45 28 19 39 93
hu@hulgaardadvokater.dk