Internet Explorer viser ikke vores hjemmeside optimalt. Vi anbefaler, at du i stedet bruger en anden browser, f.eks.

Chrome

.

Blog

Mulighed for udsættelse af ordinær generalforsamling og indsendelse af årsrapport

18.03.20 | Selskaber og fonde | 0 Kommentarer

Af Marcus A. Jensen:

OBS! Dette blogindlæg er opdateret i vores nyeste blogindlæg om samme emne – læs mere her.

 

Grundet coronavirussen (COVID-19) har visse virksomheder nu mulighed for at udsætte den ordinære generalforsamling og indsendelsen af deres årsrapport.

Den nye epidemilov har bemyndiget sundheds- og ældreministeren til, i et vist omfang, at fastsætte regler om at fravige pligter, der ifølge lovgivningen påhviler private over for det offentlige.

Efter der blev indført et forbud mod forsamlinger af mere end 10 personer har sundheds- og ældreministeren nu udnyttet denne bemyndigelse. Sundheds- og ældreministeren udstedte den 17. marts en ny bekendtgørelse, som medfører, at virksomheder kan indsende deres årsrapport senest 8 uger efter ophøret af et forbud mod afholdelse og deltagelse i større forsamlinger, arrangementer, begivenheder m.v. Denne mulighed er dog betinget af:

  • at virksomheden ikke allerede har afholdt generalforsamling, hvor årsrapporten blev godkendt
  • at virksomheden har flere ejere, end der lovligt må deltage til generalforsamlingen, på nuværende tidspunkt 10, og
  • at, der ikke er mulighed for at afholde elektronisk generalforsamling på grund af en manglende bestemmelse i vedtægterne herom.

En virksomhed, der opfylder disse betingelser, skal afholde generalforsamling, hvor årsrapporten godkendes i så god tid, at den godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen inden udløbet af 8 ugers fristen. Dette gælder uanset om der i virksomhedernes vedtægter måtte være fastslået en kortere frist eller et tidligere tidspunkt for afholdelse af ordinær generalforsamling.

Efter godkendelsen af årsrapporten skal den sendes til Erhvervsstyrelsen uden ugrundet ophold.

Af lovens ordlyd fremgår det, at det er antallet af ejere, som skal overstige 10 personer, hvilket er antallet af folk, som lovligt må forsamles på nuværende tidspunkt. Der vil imidlertid være et praktisk behov for, at virksomhedens ledelse, revisor og dirigenten/advokaten kan deltage i generalforsamlingen. Meget taler således for, at betingelsen skal fortolkes på den måde, at ledelsesmedlemmer, revisor, dirigent osv. skal tages i betragtning ved opgørelsen af de 10 personer. Dette er dog ikke afklaret endnu, og vi afventer en præcisering heraf.

Du kan finde og læse bekendtgørelsen her.

Hos Hulgaard Advokater står vi klar til at bistå med de spørgsmål og udfordringer som virksomhederne møder i disse dage.

0 kommentarer

Indsend en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Øjvind Hulgaard

Partner, advokat (L)
Tel.dir.: +45 38 40 42 44 / 38 40 42 45
Mobil: +45 28 19 39 93
hu@hulgaardadvokater.dk

Niklas Nyborg

Advokat
Tel.dir.: +45 38 40 42 41
Mobil: +45 42 13 42 41
nny@hulgaardadvokater.dk

Marcus Gangdal

Advokat
Tel.dir.: +45 38 40 42 47
Mobil: +45 42 13 42 47
maj@hulgaardadvokater.dk

Lars Lauge Nielsen

Advokat (L)
Tel.dir.: +45 38 40 42 24
Mobil: +45 40 80 64 24
lln@hulgaardadvokater.dk

 

 

Kristine Wagner

Partner, advokat (L)
Mobil: +45 40 80 64 20
kw@hulgaardadvokater.dk