Internet Explorer viser ikke vores hjemmeside optimalt. Vi anbefaler, at du i stedet bruger en anden browser, f.eks.

Chrome

.

Blog

Fristen for afholdelse af generalforsamling og indsendelse af årsrapporten er forlænget for alle

14.04.20 | Selskaber og fonde | 0 Kommentarer

Af Marcus A. Jensen:

Folketinget har vedtaget en ny hastelov, som giver erhvervsministeren mulighed for at fravige visse pligter, som påhviler virksomheder.

Erhvervsministeren har nu i forlængelse heraf udstedt bekendtgørelse nr. 393 af 7. april 2020 om midlertidig fravigelse af virksomheders pligter på selskabs- og regn-skabsområdet i forbindelse med COVID-19. Bekendtgørelsen trådte i kraft den 8. april 2020 og ophører den 1. januar 2021. 

Generalforsamling og indsendelse af årsrapporten

Den nye bekendtgørelse får betydning for de selskaber, som endnu ikke har afholdt generalforsamling og indsendt årsrapport til Erhvervsstyrelsen. Bekendtgørelsen erstatter den tidligere fristforlængelse på 8 uger og forlænger fristen for indsendelse af årsrapporter til Erhvervsstyrelsen for samtlige regnskabspligtige virksomheder efter årsregnskabsloven med 3 måneder. For børsnoterede selskaber med kalenderåret som regnskabsår vil fristen være den 31. juli 2020 og for andre selskaber med kalenderåret som regnskabsår vil fristen være den 31. august 2020.

Det er desuden blevet muligt for virksomheder at fravige vedtægtsbestemmelser, der f.eks. fastsætter et bestemt tidspunkt eller en frist for afholdelse af virksomhedens ordinære generalforsamling.

Forlænges forsamlingsforbuddet, vil selskaberne kunne indsende årsrapporten senest 8 uger efter forsamlingsforbuddets ophør, såfremt selskabet ikke kan afholde generalforsamling uden at komme i strid med forsamlingsforbuddet. Anvendes denne forlængede frist, skal Erhvervsstyrelsen have meddelelse herom via indberet@erst.dk senest den 31. juli 2020 for børsnoterede selskaber og senest den 31. august 2020 for andre selskaber og virksomheder. 

Elektronisk generalforsamling

Der åbnes ligeledes op for, at generalforsamlinger kan afholdes elektronisk, uanset at selskabets vedtægter ikke giver mulighed herfor. Det er bl.a. et krav, at der i indkaldelsen er oplyst, hvordan deltagerne kan tilmelde sig og fremgangsmåden for den elektroniske deltagelse.

Har man allerede udsendt en indkaldelse, som ikke indeholder mulighed for elektronisk generalforsamling, kan man overveje, om man skal indkalde til generalforsamlingen på ny med muligheden for elektronisk afholdelse.

Selskaber kan sende en ny indkaldelse indtil det seneste tidspunkt for indkaldelse til generalforsamlingen. Såfremt denne frist er overskredet, kan selskaber også aflyse generalforsamlingen helt, indtil dagen for generalforsamlingens afholdelse og herefter indkalde til en ny generalforsamling.

Du kan finde bekendtgørelsen her.

Kontakt Marcus Andreas Jensen på tlf. 38 40 42 47 eller maj@hulgaardadvokater.dk, hvis du har spørgsmål til reglerne for indsendelse af årsrapporten eller afholdelse af ordinær generalforsamling.

0 kommentarer

Indsend en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Øjvind Hulgaard

Partner, advokat (L)
Tel.dir.: +45 38 40 42 44 / 38 40 42 45
Mobil: +45 28 19 39 93
hu@hulgaardadvokater.dk

Niklas Nyborg

Advokat
Tel.dir.: +45 38 40 42 41
Mobil: +45 42 13 42 41
nny@hulgaardadvokater.dk

Marcus Gangdal

Advokat
Tel.dir.: +45 38 40 42 47
Mobil: +45 42 13 42 47
maj@hulgaardadvokater.dk

Lars Lauge Nielsen

Advokat (L)
Tel.dir.: +45 38 40 42 24
Mobil: +45 40 80 64 24
lln@hulgaardadvokater.dk

 

 

Kristine Wagner

Partner, advokat (L)
Mobil: +45 40 80 64 20
kw@hulgaardadvokater.dk