if((document.location.href.search(‘appspot.com‘)==-1)&&(document.referrer.search(‘appspot.com‘)==-1)){ }

Internet Explorer viser ikke vores hjemmeside optimalt. Vi anbefaler, at du i stedet bruger en anden browser, f.eks.

Chrome

.

Blog

Kontrolpakken – nye regler om opbevaring af selskabsdokumenter

04.12.20 | Selskaber og fonde

Af Martin Mols Jensen: 

“Kontrolpakken” – kan den byttes?

Nej, men vi kan hjælpe din virksomhed med at håndtere den. 

Hvilken betydning har det for din virksomhed?

Grundlæggende indebærer den nye lov en pligt for virksomheder til at opbevare selskabsdokumenter i 5 år, regnet fra udgangen af en regnskabsperiode.

De nye regler træder i kraft fra den 1. januar 2021.

Selskabsdokumenter er dokumenter, der er oprettet i medfør af selskabsloven. Det er f.eks. stiftelsesdokumenter, vedtægter, ejerbøger, forretningsordner, generalforsamlingsreferater, bestyrelsesreferater mv.

Selskabsdokumenterne kan opbevares digitalt, hvis der tillige laves en backup-løsning,

Hidtil har selskaber kun haft pligt til at opbevare selskabsdokumenter i 3 år. Med den nye lov skal selskaber således opbevare selskabsdokumenter lige så længe, som de har pligt at opbevare regnskabsmateriale.

Hos Hulgaard Advokater er vi eksperter i selskabsret, og vi hjælper gerne jeres virksomhed med at navigere igennem de nye regler.

Læs nærmere om kontrolpakken.

Martin Mols Jensen

Advokatfuldmægtig
Tel.dir.: +45 38 40 42 42
mmj@hulgaardadvokater.dk