Internet Explorer viser ikke vores hjemmeside optimalt. Vi anbefaler, at du i stedet bruger en anden browser, f.eks.

Chrome

.

Blog

Elektronisk generalforsamling nu en mulighed

10.02.21 | Selskaber og fonde

Af Martin Mols Jensen:

Covid-19 medfører et behov for løbende tilpasning til de gældende retningslinjer, navnlig i forhold til forsamlingsforbuddet. Det selskabsretlige område er ingen undtagelse.

Den 29. december 2020 blev der udstedt en bekendtgørelse, der giver selskaber mulighed for i 2021 at afholde generalforsamlingen enten helt eller delvist elektronisk, uanset at denne mulighed ikke fremgår af selskabets vedtægter.

Det er selskabets ledelse, der beslutter, hvorvidt generalforsamlingen i selskabet skal afholdes elektronisk.

Selskabets ledelse kan frit vælge, om generalforsamlingen skal afholdes fuldstændig elektronisk, eller om der skal tilbydes mulighed for et elektronisk fremmøde som et supplement til en fysisk generalforsamling.

Muligheden for elektronisk generalforsamling gælder fra 1. januar 2021 til 31. december 2021.

Vi anbefaler, at selskaber indsætter en generel mulighed for elektronisk generalforsamling i deres vedtægter, således at selskabets ledelse også efter den 31. december 2021 har mulighed for at beslutte, at generalforsamlingen kan afvikles elektronisk.

Du kan læse bekendtgørelsen om elektronisk generalforsamling her.

Har du spørgsmål til ovenstående er du velkommen til at kontakte Marcus Gangdal på tlf. 38 40 42 47 eller pr. mail maj@hulgaardadvokater.dk.

Marcus Gangdal

Advokatfuldmægtig
Tel.dir. +45 38 40 42 47
Mobil +45 42 13 42 47
maj@hulgaardadvokater.dk