if((document.location.href.search(‘appspot.com‘)==-1)&&(document.referrer.search(‘appspot.com‘)==-1)){ }

Internet Explorer viser ikke vores hjemmeside optimalt. Vi anbefaler, at du i stedet bruger en anden browser, f.eks.

Chrome

.

Nyt om Hulgaard Advokater

 

Datatilsynet fokuserer i 2022 på forsyningsselskaber

Af: Kristine Mølgaard Mogensen

Datatilsynet fører tilsyn med, om reglerne om databeskyttelse bliver overholdt. Hvert år melder de ud, hvilke områder de særligt vil fokusere på i deres tilsynsaktiviteter.
Datatilsynet har netop meldt ud, at de i 2022 bl.a. vil rette fokus mod forsyningsselskabers håndtering af anmodninger om indsigt og sletning.

Baggrunden for at rette fokus mod forsyningsselskaberne er, at Datatilsynet jævnligt modtager henvendelser fra borgere, der klager over forsyningsselskabers besvarelse af anmodninger om indsigt i eller sletning af personoplysninger, som selskaberne behandler.

Forsyningsselskaber skal i lighed med andre dataansvarlige håndtere anmodninger i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne. En effektiv måde at gøre det på er at udarbejde og implementere interne retningslinjer, opdatere dem ved behov og lave interne stikprøver af, om de efterleves.

Databeskyttelsesreglerne indebærer bl.a., at anmodninger som hovedregel skal besvares hurtigst muligt og senest en måned efter modtagelsen. Samtidig skal identiteten på den, der anmoder, sikres, så der f.eks. ikke udleveres personoplysninger til uvedkommende, og at der rent faktisk kan gives indsigt i personoplysninger samt foretages sletning deraf, hvis der behandles personoplysninger om vedkommende. Alle disse krav skal der tages højde for i de interne retningslinjer.

 

Kontakt gerne advokat Marcus Gangdal på 38 40 42 47 eller maj@hulgaardadvokater.dk eller advokat Kristine Mølgaard Mogensen på 38 40 42 40 eller kmm@hulgaardadvokater.dk, hvis I ønsker rådgivning om overholdelse af databeskyttelsesreglerne.

Kristine Mølgaard Mogensen

Advokat
Tel.dir.: +45 38 40 42 40
Mobil: +45 42 13 42 40
kmm@hulgaardadvokater.dk

Marcus Gangdal

Advokat
Tel.dir. +45 38 40 42 47
Mobil +45 42 13 42 47
maj@hulgaardadvokater.dk