if((document.location.href.search(‘appspot.com‘)==-1)&&(document.referrer.search(‘appspot.com‘)==-1)){ }

Internet Explorer viser ikke vores hjemmeside optimalt. Vi anbefaler, at du i stedet bruger en anden browser, f.eks.

Chrome

.

Blog

Gode råd i forbindelse med håndtering af energiafgifter

19.10.22 | Energi og Forsyning

Vi har efterhånden set en lang række forskellige måder at håndtere energiafgifter, herunder særligt i forhold til beregning af afgiftsgodtgørelsen. Vi har samlet vores anbefalinger til optimal og korrekt håndtering af energiafgifter.

 

Involvering af relevante medarbejdere

Først og fremmest er det vigtigt, at de relevante medarbejdere involveres i processen med udarbejdelse af en afgiftsmodel.

Idet den korrekte håndtering af energiafgifterne kræver en forståelse for både de tekniske forhold og de energimængder virksomheden bruger, kan håndtering af energiafgifterne ikke ske uden et samarbejde mellem økonomiafdelingen og virksomhedens tekniske medarbejdere.

Vi ser således ofte, at der sker ændringer i de tekniske forhold, som ikke meddeles økonomiafdelingen, hvilket medfører, at afgiftsberegninger ikke er opdateret eller er mangelfuld i forhold til målerstrukturen eller nye anlæg.

Der bør således udpeges medarbejdere, der er ansvarlige for opdateringer fra både økonomiafdelingen og teknikafdelingen.

 

Kortlægning af de tekniske forhold

En god afgiftsmodel starter med kortlægning af de tekniske forhold, herunder særligt

  • Afregningsmålere for brændselsforbruget
  • Bimålere på brændsler/varmeforbrug
  • Energiforbrugende anlæg
  • Udnyttelse af overskudsvarme

Kortlægningen gør det muligt at vurdere, hvilke energiforbrug, der berettiger til godtgørelse af energiafgiften på brændselsforbruget, samt hvilke fordelingsnøgler og beregninger, der skal indarbejdes i en afgiftsmodel.

Kortlægningen gør det også nemmere at tilrette afgiftsmodellen ved ændringer i de tekniske anlæg, da det derved er overskueligt, hvad konsekvensen af ændringen medfører i forbindelse med beregning af den korrekte afgiftsgodtgørelse.

 

Udarbejdelse af simpel og overskuelig afgiftsmodel

En kompleks og automatisk afgiftsmodel er ikke altid det bedste.

Det er vores erfaring og klare opfattelse, at en simpel og overskuelig afgiftsmodel udarbejdet i excel er en af de bedste løsninger til beregning af afgiftsgodtgørelsen.

En godt designet afgiftsmodel, som udspecificerer beregningerne, gør det nemt at foretage ændringer, overdrage opgaven til andre medarbejdere eller gennemgå beregningerne med myndighederne.

Det er ligeledes muligt at indarbejde automatisk data indhentning, visuelle overblik over forbrug og bogføringsfiler, som herefter kan indlæses i økonomisystemet.

Vi anbefaler, at der foretages beregninger af afgiftstilsvaret for et år ad gangen i samme beregningsark, så det er muligt, særligt for økonomiafdelingen, at se trends i energiforbrug, brændselsforbrug og afgiftsgodtgørelsen. En trendanalyse er et godt værktøj til at finde fejl i indtastninger eller målerafvigelser.

En afgiftsmodel kan altså anvendes til flere formål end blot at beregne en afgiftsgodtgørelse. En god model kan bruges til budgetplanlægning, forecast, indeholde kontroller og trendanalyser samt give et fuldstændigt og overskueligt overblik, hvis Skattestyrelsen udfører kontrol af selskabets afgiftsberegninger.

 

Renter hvis afgiftsgodtgørelsen er for høj

Før sommerferien 2022 er der vedtaget en lovændring, som medfører, at der fra efteråret 2022 tilskrives renter på efterangivelser for afgifter.

Lovændringen medfører, at tiden er inde til en opdatering af jeres afgiftsmodel. Du kan læse mere om rentetilskrivningen her.

 

Vores kompetencer og team

Hos Hulgaard Advokater følger vi hele tiden med i de politiske forhandlinger, lovændringer samt den tekniske udvikling, og vi står derfor klar til at rådgive dig om, hvordan du skal sikre din virksomhed og enten implementere eller opdatere jeres procedurer i forhold til beregning af jeres afgiftsgodtgørelse.

Du er velkommen til at kontakte Peter Lunau Larsen på tlf. 51 15 85 15 eller pr. mail pll@hulgaardadvokater.dk  eller Bettina Mikkelsen på tlf. 42 13 42 44 eller pr. mail bm@hulgaardadvokater.dk.

 

Peter Lunau Larsen
Bettina Mikkelsen

Erhvervsjuridisk seniorrådgiver
Mobil: +45 42 13 42 44
bm@hulgaardadvokater.dk