if((document.location.href.search(‘appspot.com‘)==-1)&&(document.referrer.search(‘appspot.com‘)==-1)){ }

Internet Explorer viser ikke vores hjemmeside optimalt. Vi anbefaler, at du i stedet bruger en anden browser, f.eks.

Chrome

.

Blog

Ny sag om fradrag for moms i Holdingselskaber

6.02.23 | Moms, Moms og afgifter, Skatter og afgifter

Holdingselskaber har efter dansk praksis fuld momsfradragsret for omkostninger til bl.a. erhvervelse af selskabsandele i datterselskaber, når holdingselskabet udelukkende vil levere momspligtige ydelser til de datterselskaber, som omkostningen vedrører.

Retten til fuldt momsfradrag gør sig også gældende for holdingselskabets øvrige generalomkostninger. Der kan f.eks. være tale om udgifter til kontorhold, herunder evt. moms på husleje, telefon, revisor m.m. holdingselskaber.

Hvis holdingselskabet leverer både momspligtige og momsfrie ydelser til de datterselskaber, som omkostningen vedrører, vil der som udgangspunkt også ske en forøgelse i fradragsretten, idet der ikke længere skal ske en fradragsbegrænsning på baggrund af holdingaktiviteten.

 

Nyt bindende svar fra Skatterådet

I et nyt bindende svar fra Skatterådet præciseres det, at holdingselskaber, der alene anvendes til gennemfakturering af momspligtige ydelser til datterselskaber ikke opfylder betingelserne for moms fradragsret.

Skatterådet fastslår, at det alene er holdingselskaber, der i realiteten leverer momspligtige administrationsydelser vil derfor kunne kræve momsfradrag i overensstemmelse med praksis.

Afgørelsen giver anledning til overvejelser om den valgte koncernstruktur, herunder hvorvidt placering af administrative medarbejder opfylder betingelserne for momsfradragsret.

Skatterådets afgørelse forekommer ikke overraskende.

 

Et godt spørgsmål, der afventer en afklaring er imidlertid, hvorvidt en delvis mellemfakturering vil påvirke et holdingselskabs generelle momsfradragsret, hvis selskabet i øvrigt selv indeholder momspligtig aktivitet.

 

Henvendelse kan ske til  Peter Lunau Larsen på tlf. 51158515 eller pr. mail pll@hulgaardadvokater.dk og Merete Andersen på tlf. 29747104 eller pr. mail ma@hulgaardadvokater.dk for yderligere uddybning af sagen.

 

Du kan også læse mere omkring moms og vores specialiseret momsrådgivning her.

Peter Lunau Larsen
Merete Andersen