if((document.location.href.search(‘appspot.com‘)==-1)&&(document.referrer.search(‘appspot.com‘)==-1)){ }

Internet Explorer viser ikke vores hjemmeside optimalt. Vi anbefaler, at du i stedet bruger en anden browser, f.eks.

Chrome

.

Samtykke til kommentarer

Samtykke

Jeg giver hermed samtykke til, at Hulgaard Advokater må behandle og opbevare de indtastede oplysninger om mig i forbindelse med min kommentar til blogindlæg på www.hulgaardadvokater.dk.

For at kunne håndtere dit indlæg behandler og opbevarer Hulgaard Advokater dine indtastede personoplysninger som navn og e-mailadresse. Vi er således dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger.

Retsgrundlaget for behandlingen af disse og eventuelle andre almindelige personoplysninger, du har givet os i din kommentar, er samtykke, jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

For det tilfælde, at du i din kommentar desuden har givet os følsomme personoplysninger, behandler vi også disse på baggrund af dette udtrykkelige samtykke, jf. persondataforordningens artikel 9, stk. 2, litra a. Følsomme personoplysninger er bl.a. helbredsoplysninger, oplysninger om religiøs overbevisning og fagforeningsmæssige tilhørsforhold.

Du skal være opmærksom på, at din kommentar vil blive offentliggjort på vores hjemmeside.

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage, hvorefter dine oplysninger vil blive slettet og din kommentar slettet fra hjemmesiden.

Du har til enhver tid ret til at få slettet dine oplysninger, få indsigt i dine oplysninger og få rettet fejl. Derudover kan du i visse tilfælde få begrænset behandlingen, gøre indsigelse mod behandlingen og få dine oplysninger udleveret digitalt.

Ønsker du at gøre brug af ovenfor nævnte muligheder, skal du give skriftlig besked til Hulgaard Advokater på mail@hulgaardadvokater.dk.

Du kan klage over behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet på www.datatilsynet.dk.