if((document.location.href.search(‘appspot.com‘)==-1)&&(document.referrer.search(‘appspot.com‘)==-1)){ }

Internet Explorer viser ikke vores hjemmeside optimalt. Vi anbefaler, at du i stedet bruger en anden browser, f.eks.

Chrome

.

Cases - praksisoverdragelse

Kompetent rådgivning ved generationsskifte af speciallægepraksis

”Jeg har fået kompetent, effektiv og ærlig rådgivning under hele processen. Derudover har jeg haft en skarp og indsigtsfuld forhandler ved min side” Poul, praktiserende speciallæge.

 

Hvem

Poul er speciallæge i gynækologi og obstetrik. Han har hidtil været ansat i det offentlige og er derfor ny i praksis.

 

Hvad

Poul bad Hulgaard Advokater om juridisk assistance i forbindelse med indgåelse af en generationsskifteaftale med henblik på overtagelse af en gynækologisk klinik. Særligt i forhold til vilkårene for generationsskiftet havde han brug for, at der ikke måtte være tvivl om forståelsen, herunder rækkevidden, deraf.

 

Hvordan

Rådgivningen startede med et indledende møde, hvor omfanget af assistancen og Pouls ønsker til selve generationsskifteforløbet blev drøftet. Derudover blev mulige valg af selskabsform gennemgået, herunder fordele og ulemper ved de forskellige selskabsformer.

Hulgaard Advokater bistod derefter med grundig gennemgang og vurdering af udkast til aftalegrundlag fra sælgers advokat. Poul fik en udførlig tilbagemelding på materialet, ligesom det videre forløb blev aftalt.

Derefter gik forhandlingerne mellem sælgers advokat og Hulgaard Advokater i gang. I denne proces blev aftalegrundlaget løbende tilrettet i tæt samarbejde med Poul.

Da begge parter var enige om aftalegrundlaget, blev der indhentet godkendelse af overdragelsen hos Foreningen af Praktiserende Speciallæger og regionen.

Undervejs rådgav Hulgaard Advokater også om de skattemæssige konsekvenser ved valg af selskabsform og selve overdragelsen.

 

Resultat

I dag er generationsskiftet i gang. Poul har i overgangsperioden mulighed for at få indsigt i og erfaring med tilværelsen som privatpraktiserende speciallæge, inden han i fremtiden skal overtage hele klinikken.

Du kan læse mere om praksisoverdragelse og få gode råd og vejledning.

Kristine Mølgaard Mogensen

Advokat
Tel.dir.: +45 38 40 42 40
Mobil: +45 42 13 42 40
kmm@hulgaardadvokater.dk

Om Hulgaard Advokater

Dedikeret erhvervsadvokatfirma som i mange år har rådgivet en bred vifte af kunder i hele Danmark.

 

  • Kontor i Kolding, Aarhus og Ballerup
  • Medarbejdere med erfaring i overdragelse af lægepraksis, herunder selve overdragelsesprocessen og de juridiske aspekter, der spænder fra aftaleret, selskabsret og sundhedsret til skatteret, lejeret og persondataret