if((document.location.href.search(‘appspot.com‘)==-1)&&(document.referrer.search(‘appspot.com‘)==-1)){ }

Internet Explorer viser ikke vores hjemmeside optimalt. Vi anbefaler, at du i stedet bruger en anden browser, f.eks.

Chrome

.

Samtykke

Jeg giver hermed samtykke til, at Hulgaard Advokater må kontakte mig i forbindelse med min henvendelse.

For at kunne kontakte dig behandler Hulgaard Advokater dine indtastede personoplysninger som navn, telefon og e-mailadresse. Vi er således dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger.

Retsgrundlaget for behandlingen af disse og andre almindelige personoplysninger, du har givet os i din henvendelse, er samtykke, jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

For det tilfælde, at du i din henvendelse desuden har givet os følsomme personoplysninger, behandler vi også disse på baggrund af dette udtrykkelige samtykke, jf. persondataforordningens artikel 9, stk. 2, litra a. Følsomme personoplysninger er bl.a. helbredsoplysninger, oplysninger om religiøs overbevisning og fagforeningsmæssige tilhørsforhold.

Alle oplysninger behandles fortroligt.

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage, hvorefter dine oplysninger vil blive slettet.

Du har til enhver tid ret til at få slettet dine oplysninger, få indsigt i dine oplysninger og få rettet fejl. Derudover kan du i visse tilfælde få begrænset behandlingen, gøre indsigelse mod behandlingen og få dine oplysninger udleveret digitalt.

Ønsker du at gøre brug af ovenfor nævnte muligheder, skal du give skriftlig besked til Hulgaard Advokater på mail@hulgaardadvokater.dk.

Du kan klage over behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet på www.datatilsynet.dk.