if((document.location.href.search(‘appspot.com‘)==-1)&&(document.referrer.search(‘appspot.com‘)==-1)){ }

Internet Explorer viser ikke vores hjemmeside optimalt. Vi anbefaler, at du i stedet bruger en anden browser, f.eks.

Chrome

.

Afgifter

 Vi er gode til afgifter.

Hulgaard Advokaters afgiftsgruppe har betydelig erfaring inden for området. Vores team har praktisk erfaring fra ansættelser i Skattestyrelsen, industrien og mange års arbejde i revisions- og advokatbranchen.

Vores rådgivning bygger på en holistisk tilgang, hvor vi i det juridiske arbejde inddrager økonomiske og tekniske forhold. Vi varetager derfor en bred vifte af rådgivningsopgaver, lige fra gennemgang af virksomhedens afgiftsmæssige forhold, kontraktudarbejdelse til interessevaretagelse.

Vi fører ligeledes et stort antal sager inden for området og har adskillige gange bidraget til en ændring af den afgiftsretlige praksis.

Vi har både kunder i industrien, forsyningssektoren og den offentlige sektor.

 

Afgiftsgennemgang

Energi-, miljø- og punktafgifter er en integreret del af virksomhedernes regnskab, og samtidig er der tale om et særområde. Det er vores erfaring, at det er fordelagtigt at have indarbejdet interne procedurer, vejledninger og en bogføringsmodel i den løbende håndtering af afgifter.

Forankret i praktisk erfaring fra myndighedssiden, industrien og rådgiversiden assisterer vi vores kunder med at gennemgå og kvalitetssikre tidligere afgiftsperioder og den løbende afgiftsrapportering. Vi har fokus på at sikre vores kunders compliance, både løbende og særligt i tilfælde af en afgiftskontrol foretaget af Skattestyrelsen. Vi leverer operationel rådgivning, der også sikrer en korrekt implementering i det daglige arbejde.

Vi følger med i de nyeste afgørelser på afgiftsområdet. I nogle tilfælde betyder en afgørelse, at Skattestyrelsens praksis underkendes, hvilket giver anledning til genoptagelse af afgiftsbetalinger og tilbagebetalingskrav. Vi hjælper jer gerne med en vurdering.

 

Kontakt

Hvis du vil vide mere om afgifter, er du velkommen til at kontakte Peter Lunau Larsen på tlf. 51 15 85 15 eller pll@hulgaardadvokater.dk eller Bettina Mikkelsen på tlf. 42 13 42 44 eller bm@hulgaardadvokater.dk

Peter Lunau Larsen

Partner, advokat
Mobil: +45 51 15 85 15
pll@hulgaardadvokater.dk

Bettina Mikkelsen

Partner, afgiftsspecialist
Mobil: +45 42 13 42 44
bm@hulgaardadvokater.dk

Kristine Wagner

Partner, advokat (L)
Mobil: +45 40 80 64 20
kw@hulgaardadvokater.dk