if((document.location.href.search(‘appspot.com‘)==-1)&&(document.referrer.search(‘appspot.com‘)==-1)){ }

Internet Explorer viser ikke vores hjemmeside optimalt. Vi anbefaler, at du i stedet bruger en anden browser, f.eks.

Chrome

.

Lad os kigge på din skattesag

Vi giver dig gerne en gratis og uforpligtende vurdering af din skattesag.

Hvis du har fået et brev fra Gældsstyrelsen, kan vi dog desværre ikke hjælpe dig. Du skal i stedet kontakte Gældsstyrelsen direkte. Se Gældsstyrelsens kontaktoplysninger.

 

Hulgaard Advokater har i mange år ført sager mod Skattestyrelsen – og vores medholdsprocent i skattesager er væsentligt højere end gennemsnittet.

Vi holder gerne et uforpligtende møde eller tager en telefonisk drøftelse om, hvordan vi vurderer din skattesag.

Der ydes efter gældende regler omkostningsgodtgørelse på 100 % eller 50 % ved førelse af skattesager.

 

Har du behov for en vurdering af din skattesag – uden beregning – så kontakt Lars Lauge Nielsen på tlf. 38 40 42 24 eller lln@hulgaardadvokater.dk. Du kan også læse mere om skattesager og skatteprocessen her.

Lars Lauge Nielsen

Advokat (L)
Tel.dir.: +45 38 40 42 24
Mobil: +45 40 80 64 24
lln@hulgaardadvokater.dk

Kontakt os

For en gratis og uforpligtende vurdering af din skattesag

Det siger vores kunder

Som statsautoriseret revisor er jeg vant til at føre sager mod skattevæsenet. I mange sager er det en fordel at have Hulgaard Advokater med på sin side, idet de har en betydelig større indsigt i den juridiske side af problemet, og derfor har en større forudsætning for at lægge strategien rigtigt og mest effektivt. De har ligeledes en betydelig evne til at finde de rigtige nøglepunkter i sagen, så fokus fastholdes på det centrale og dermed gør vinderchancerne størst.

Willy Thomsen

Lars Lauge Nielsen hjalp mig med at organisere og indbringe sagen, således at SKAT ved højere instans blev underkendt og ydede i den forbindelse et meget værdifuldt bidrag, da han udover at kende faget, fik opstillet tingene på den måde, som SKAT af egen drift burde have gjort. Uden Lars Lauge Nielsens indsats havde jeg næppe vundet over SKAT.”

René Vestergaard Nielsen

“Jeg har haft et godt samarbejde med Hulgaard Advokaters skatteekspert og har oplevet en meget effektiv, kompetent og stringent sagsbehandling. En evne til at sætte sig ind i en sag og finde de væsentlige detaljer uden at miste overblikket.”

Søren Jangaard

Samarbejdet med Lars Lauge Nielsen var fra første kontakt med ham en rigtig god oplevelse. Hele sagen var præget af meget omhyggelig og præcist arbejde med stor sans for detaljer og dokumentation. Stor tak til Lars for behandlingen af min meget detaljerede og komplicerede sag.”

Glenn Barsøe