if((document.location.href.search(‘appspot.com‘)==-1)&&(document.referrer.search(‘appspot.com‘)==-1)){ }

Internet Explorer viser ikke vores hjemmeside optimalt. Vi anbefaler, at du i stedet bruger en anden browser, f.eks.

Chrome

.

Skattely

Har du penge i skattely, kan vi hjælpe med en selvanmeldelse og opnå den lavest mulige bøde/straf.

Som det fremgår af de lækkede Panama Papers og Paradise Papers er der en del virksomheder og privatpersoner, der har penge i skattely. Læs mere her.

Fra 1. januar 2016 blev det ikke længere muligt at have en hemmelig konto i et skattely, da Danmark sammen med mange andre lande – herunder Schweiz, Luxembourg, Liechtenstein og Gibraltar – underskrev en aftale om automatisk udveksling af bankdata.

Det betyder, at hvis du havde et indestående i en udenlandsk bank eller andet finansielt institut pr. 1. januar 2016, vil størrelsen på dette indestående samt en evt. tilvækst i form af f.eks. rente eller udbytte automatisk blive indberettet til Skattestyrelsen fra 2017.

Hulgaard Advokater har en betydelig erfaring med at hjælpe danske skatteydere med at selvanmelde sådanne konti og sikre den lavest mulige bøde/straf for skatteyderen.

Vi holder gerne et uforpligtende møde eller tager en telefonisk drøftelse om, hvordan du kommer videre med din skattesag med et godt resultat.

Læs mere om skattely og reglerne om automatisk indberetning til Skattestyrelsen her.

Lars Lauge Nielsen

Advokat (L)
Tel.dir.: +45 38 40 42 24
Mobil: +45 40 80 64 24
lln@hulgaardadvokater.dk

Kontakt os

For en gratis og uforpligtende vurdering af din skattesag

Det siger vores kunder

Som statsautoriseret revisor er jeg vant til at føre sager mod skattevæsenet. I mange sager er det en fordel at have Hulgaard Advokater med på sin side, idet de har en betydelig større indsigt i den juridiske side af problemet, og derfor har en større forudsætning for at lægge strategien rigtigt og mest effektivt. De har ligeledes en betydelig evne til at finde de rigtige nøglepunkter i sagen, så fokus fastholdes på det centrale og dermed gør vinderchancerne størst.

Willy Thomsen

Lars Lauge Nielsen hjalp mig med at organisere og indbringe sagen, således at SKAT ved højere instans blev underkendt og ydede i den forbindelse et meget værdifuldt bidrag, da han udover at kende faget, fik opstillet tingene på den måde, som SKAT af egen drift burde have gjort. Uden Lars Lauge Nielsens indsats havde jeg næppe vundet over SKAT.”

René Vestergaard Nielsen

“Jeg har haft et godt samarbejde med Hulgaard Advokaters skatteekspert og har oplevet en meget effektiv, kompetent og stringent sagsbehandling. En evne til at sætte sig ind i en sag og finde de væsentlige detaljer uden at miste overblikket.”

Søren Jangaard

Samarbejdet med Lars Lauge Nielsen var fra første kontakt med ham en rigtig god oplevelse. Hele sagen var præget af meget omhyggelig og præcist arbejde med stor sans for detaljer og dokumentation. Stor tak til Lars for behandlingen af min meget detaljerede og komplicerede sag.”

Glenn Barsøe