if((document.location.href.search(‘appspot.com‘)==-1)&&(document.referrer.search(‘appspot.com‘)==-1)){ }

Internet Explorer viser ikke vores hjemmeside optimalt. Vi anbefaler, at du i stedet bruger en anden browser, f.eks.

Chrome

.

Strategisk rådgivning og interessevaretagelse

Juridisk rådgivning i et strategisk perspektiv forøger i mange situationer værdien af juristens arbejde betydeligt.

Den strategiske rådgivning bygger ovenpå den sædvanlige juridiske rådgivning om, hvordan reglerne virker og sætter fokus på, hvorfor reglerne er indført i den form, som de er.

Vores strategiske rådgivning tager afsæt i vores tekniske, økonomiske og juridiske forståelse og kompetencer.

 

Strategisk rådgivning skaber mere værdi for jer

Vi oplever, at vores kunder efterspørger vores strategiske rådgivning i forbindelse med udvikling af nye forretningsmuligheder.

Den strategiske rådgivning har en dyb sammenhæng med virksomhedens politiske interessevaretagelse i forhold til identifikationen af, om der et juridisk råderum for ændringer af reglerne.

En effektiv rådgivning inden for interessevaretagelse bygger altid på en dyb forståelse af virksomhedens strategiske behov og et tæt samarbejde med virksomheden og dennes lobbyister og/eller interesseorganisation.

Vi oplever et stigende behov for den strategiske rådgivning, og Hulgaard Advokater er løbende involveret i forskellige former for strategisk rådgivning særligt inden for klima, energi- og forsyningsområdet, hvor vi har et fast samarbejde med et af de førende danske public affairs bureauer: Grace Public Affairs.

 

Kontakt

Hvis du vil vide mere om, hvordan vi kan hjælpe jer, er du velkommen til at kontakte Peter Lunau Larsen på tlf. 51 15 85 15 eller pll@hulgaardadvokater.dk.

 

Peter Lunau Larsen

Partner, advokat
Mobil: +45 51 15 85 15
pll@hulgaardadvokater.dk