if((document.location.href.search(‘appspot.com‘)==-1)&&(document.referrer.search(‘appspot.com‘)==-1)){ }

Internet Explorer viser ikke vores hjemmeside optimalt. Vi anbefaler, at du i stedet bruger en anden browser, f.eks.

Chrome

.

Trusts

Påtænker du at flytte til Danmark, og er du begunstiget eller trustee i en trust?

Eller bor du allerede i Danmark, og har du eller din familie placeret aktiver i en trust?

Så kan Hulgaard Advokater hjælpe dig med at afklare din retstilling i forhold til de danske skattemyndigheder.

De danske skattemyndigheder anser som udgangspunkt en trust som et middel til skatteunddragelse, og derfor har Danmark indført en lang række værnsregler vedrørende trusts.

Manglende overholdelse af disse værnsregler kan i værste tilfælde føre til en straffesag i Danmark for skatteunddragelse.

Hulgaard Advokater er eksperter i disse regler og kan hjælpe dig med at finde en løsning.

Det skal i den forbindelse fremhæves, at Hulgaard Advokater IKKE rådgiver om ”kreative” trustløsninger, idet sådanne løsninger ofte indebærer skatteunddragelse og primært er motiveret af en lav opdagelsesrisiko.

Vi holder gerne et uforpligtende møde eller tager en telefonisk drøftelse med dig om din situation.

 

Kontakt

Kontakt gerne Lars Lauge Nielsen på tlf. 38 40 42 24 eller lln@hulgaardadvokater.dk for yderligere information.

Lars Lauge Nielsen

Advokat (L)
Tel.dir.: +45 38 40 42 24
Mobil: +45 40 80 64 24
lln@hulgaardadvokater.dk

Kontakt os
For en gratis og uforpligtende vurdering af din skattesag

Det siger vores kunder

Som statsautoriseret revisor er jeg vant til at føre sager mod skattevæsenet. I mange sager er det en fordel at have Hulgaard Advokater med på sin side, idet de har en betydelig større indsigt i den juridiske side af problemet, og derfor har en større forudsætning for at lægge strategien rigtigt og mest effektivt. De har ligeledes en betydelig evne til at finde de rigtige nøglepunkter i sagen, så fokus fastholdes på det centrale og dermed gør vinderchancerne størst.
 
Willy Thomsen

Lars Lauge Nielsen hjalp mig med at organisere og indbringe sagen, således at SKAT ved højere instans blev underkendt og ydede i den forbindelse et meget værdifuldt bidrag, da han udover at kende faget, fik opstillet tingene på den måde, som SKAT af egen drift burde have gjort. Uden Lars Lauge Nielsens indsats havde jeg næppe vundet over SKAT.”
 
René Vestergaard Nielsen

“Jeg har haft et godt samarbejde med Hulgaard Advokaters skatteekspert og har oplevet en meget effektiv, kompetent og stringent sagsbehandling. En evne til at sætte sig ind i en sag og finde de væsentlige detaljer uden at miste overblikket.”
 
Søren Jangaard

Samarbejdet med Lars Lauge Nielsen var fra første kontakt med ham en rigtig god oplevelse. Hele sagen var præget af meget omhyggelig og præcist arbejde med stor sans for detaljer og dokumentation. Stor tak til Lars for behandlingen af min meget detaljerede og komplicerede sag.”

Glenn Barsøe