if((document.location.href.search(‘appspot.com‘)==-1)&&(document.referrer.search(‘appspot.com‘)==-1)){ }

Internet Explorer viser ikke vores hjemmeside optimalt. Vi anbefaler, at du i stedet bruger en anden browser, f.eks.

Chrome

.

Vores hold

Bettina Mikkelsen

 

Hvorfor blev du erhvervsjurist/afgiftsnørd?

Det blev jeg faktisk ved et tilfælde. I 1998 – lige efter HHX – søgte jeg ind på Told & Skats fuldmægtiguddannelse, da det lød spændende med en kombination af jura og økonomi, og ikke mindst muligheden for at komme i praktik under uddannelsen.

Jeg var en af de 24 udvalgte, og 4 år senere var jeg fuldtidsansat ved Skattecenteret i Horsens. Her opstod min store interesse for indirekte skatter, og særligt afgifter, da kombinationen mellem det juridiske og tekniske ift. afgifter tiltalte mig.

Siden 2004 har jeg specialiseret mig inden for energiafgifter, og det er fortsat kombinationen mellem jura og teknik – og på det seneste også den grønne omstilling – der har min interesse. Nogle af mine samarbejdspartnere har endda foreslået mig at læse til ingeniør.

 

Hvordan ser en typisk arbejdsdag ud for dig?

Der er sjældent to arbejdsdage, der er ens. Hvis jeg starter dagen på kontoret, går jeg altid igennem dagens nyheder og mails, inden at jeg kaster mig over dagens to-do-liste.

Jeg kan godt lide at arbejde struktureret med mine opgaver, hvorfor jeg ofte har lavet en umiddelbar plan for dagen. Det er dog sjældent, at planen holder fuldstændig, da der altid opstår “forstyrrelser” – det være sig et nyt afgiftsudspil, en nyhed der skal deles med de relevante kunder eller telefonsamtaler/mails.

Samspil med kunder, samarbejdspartnere og kolleger fylder en stor del af arbejdsdagen. Ofte starter en arbejdsdag også med transport ud til kunder.

 

Hvilke kompetencer skal man have i dit job?

Min rolle er at være mine kunders “trusted advisor” inden for afgifter og energiretlige forhold. Mine vigtigste kompetencer er passion for det juridiske område, nysgerrighed og indlevelse i kundernes problemstillinger samt en høj, faglig kvalitet.

En anden vigtig rolle er at være translatør mellem økonomifolk og de tekniske folk, da mange af virksomhedernes dagligdags udfordringer udspringer af, at der ikke “tales” samme sprog.

Det kræver gode kommunikationsevner, nysgerrighed og forståelse for kundens reelle behov.

 

Hvad kan du særligt godt lide ved dit job?

Når vi yder holistisk rådgivning, der inddrager alle relevante problemstillinger og ikke mindst sikrer en fuldstændig implementering ved kunderne – selvfølgelig i tæt samarbejde og fællesskab med kunder og samarbejdspartnere.

Jeg sætter stor pris på den åbne dialog med kunderne, og at jeg bliver inviteret med helt ind i ”maskinrummet” ved kunderne.

 

Hvad sætter du pris på ved at arbejde hos Hulgaard advokater?

Jeg sætter stor pris på den værdibaserede ledelse, der ikke kun skinner igennem over for medarbejderne, men også over for kunderne.

Der er en helt særlig åben og tillidsfuld atmosfære på kontoret, som er vigtigt for at jeg trives.

Jeg sætter også stor pris på det unikke samarbejde, jeg har med mine umiddelbare nærmeste kolleger indenfor det afgiftsretlige og energiretlige felt.

 

Når jeg ikke er på arbejde…

Når jeg ikke er på arbejde, kan man ofte finde mig på en af de lokale løberuter eller i skoven. Løb er familiens store passion, og særligt orienteringsløb. Hele familien er medlemmer af den lokale orienteringsklub, så mindst én gang om ugen er vi i skoven, i alt slags vejr. Det giver et frirum, for når du er i skoven, kan du kun koncentrere dig om at finde rundt. Jeg er også håndboldtræner i den lokale håndboldklub, hvor jeg får mulighed for at give min passion for håndboldspillet videre til en flok piger.

Indenfor de seneste år har jeg sat fokus på bestyrelsesarbejde, som jeg håber vil komme til at fylde mere i fremtiden. Jeg har tidligere siddet i KFUM-Spejdernes Hovedbestyrelse, hvor jeg også har været næstformand i en kortere periode. Spejderbevægelsen ligger fortsat mit hjerte nært, men med familiens store fokus på idræt og bevægelse, så er det naturligt for mig at kigge i den retning. Jeg har derfor stillet min tid og ressourcer til rådighed for DGI, hvor jeg er valgt til bestyrelsen i DGI Sydøstjylland.

Jeg bruger meget af min tid sammen med familie/venner og på frivilligt foreningsarbejde. Hvis jeg har lidt alenetid, kan man ofte finde mig med en god kop kaffe og en god bog, ofte en krimi eller faglitteratur.

Bettina Mikkelsen

Partner, afgiftsspecialist
Mobil: +45 42 13 42 44
bm@hulgaardadvokater.dk