if((document.location.href.search(‘appspot.com‘)==-1)&&(document.referrer.search(‘appspot.com‘)==-1)){ }

Internet Explorer viser ikke vores hjemmeside optimalt. Vi anbefaler, at du i stedet bruger en anden browser, f.eks.

Chrome

.

Vores hold

Britt Møgelvang Haysen

Jeg har arbejdet hos Hulgaard Advokater siden marts 2002.

Jeg er uddannet kontorassistent og merkonom i økonomistyring i 2000 samt juridisk assistent i foråret 2004. Jeg har, inden jeg kom til Hulgaard Advokater, haft bopæl i England i 5 år. Min uddannelse som merkonom i økonomistyring og juridisk assistent giver mig en bred, faglig bogholderi- og sekretærmæssig baggrund.

Jeg arbejder især med sager inden for selskabsret, herunder særligt omstruktureringer, generationsskifte, retssagsbehandling, dødsboer og advokatbogholderi.

Jeg arbejder på vores kontor i Kolding og er juridisk assistent for Lars Lauge Nielsen.

Jeg varetager desuden bogholderiet.

Britt Møgelvang Haysen

Juridisk assistent
Tel.dir.: +45 38 40 42 21
bmh@hulgaardadvokater.dk