if((document.location.href.search(‘appspot.com‘)==-1)&&(document.referrer.search(‘appspot.com‘)==-1)){ }

Internet Explorer viser ikke vores hjemmeside optimalt. Vi anbefaler, at du i stedet bruger en anden browser, f.eks.

Chrome

.

Vores hold

Kristine Wagner

Jeg har mangeårig erfaring med rådgivning af energi- og forsyningsvirksomheder, herunder om regulatoriske og skatte- og afgiftsmæssige forhold, og ligeledes om selskabsretlige omstruktureringer, kontrakter og generel erhvervsret.

Jeg har i mit arbejde med rådgivning inden for energisektoren i en periode fungeret som in-house jurist for en af vores energikunder.

Jeg har desuden bred erfaring i skatteretlig rådgivning, herunder omstruktureringer, generationsskifte og førelse af skattesager, både i det administrative system og ved domstolene.

Jeg har gennemført faget ”Momsret” under uddannelsen ”Master i moms og afgifter” på Syddansk Universitet, ligesom jeg har taget Danske Advokaters lederuddannelse ”Law Firm Management”.

Hos Hulgaard Advokater arbejder jeg særligt med energi- og forsyningsret, dansk og international skatteret, momsret, omstrukturering af virksomheder samt generel erhvervs- og selskabsret.

Jeg har undervist som ekstern lektor i generationsskifte på Aarhus Universitet og har tidligere været ekstern lektor på Syddansk Universitet i henholdsvis skatteret og selskabsret, hvor jeg også fungerede som specialevejleder i faget skatteret.

Jeg er medlem af Advokatsamfundet og Danske Advokater.

Jeg arbejder på vores kontor i Ballerup, og mine sager varetages af Christina Gohs.

Kristine Wagner

Partner, advokat (L)
Mobil: +45 40 80 64 20
kw@hulgaardadvokater.dk