if((document.location.href.search(‘appspot.com‘)==-1)&&(document.referrer.search(‘appspot.com‘)==-1)){ }

Internet Explorer viser ikke vores hjemmeside optimalt. Vi anbefaler, at du i stedet bruger en anden browser, f.eks.

Chrome

.

Vores hold

Kristine Wagner

 

– Advokat, der brænder for energi- og forsyningssektoren og en retfærdig behandling af skatteydere

 

Hvorfor blev du advokat?

Fordi jeg er fascineret af juraen og de resultater, man kan opnå, hvis man kombinerer jura med en dybereliggende forretningsforståelse og gode forhandlings- og formuleringsevner.

Man oplever gang på gang, at skatteydere ikke har en jordisk chance mod ”systemet”, hvis ikke de får tidlig professionel hjælp. Det krænker min grundlæggende retfærdighedsfølelse, og jeg elsker, at jeg kan være med til at opnå bedre og mere rimelige resultater, som skaber værdi for kunderne.
 

Hvilke kompetencer skal man have i dit job?

Et højt fagligt niveau er en grundlæggende byggesten i mit job. Jeg fungerer som en slags in-house jurist for en række af vores forsyningskunder, og derfor kræver det en bred forståelse af hele forretningsgrundlaget og juraen i den branche.

Når det drejer sig om skatte- og afgiftssager, er det vigtigt at kende juraen, seneste praksis og ikke mindst processen. Vi kender SKAT, og de kender os.
 

Hvad kan du særligt godt lide ved dit arbejde?

Selvom jeg rent fagligt er specialiseret, så elsker jeg alligevel den alsidighed, der er i de opgaver, jeg løser. Hver dag byder på nye spændende udfordringer, og det bliver aldrig kedeligt. Særligt det tætte samarbejde med gode faste kunder og den direkte dialog og pingpong om løsning af udfordringerne giver mig energi.
 

Hvad sætter du pris på ved at arbejde hos Hulgaard?

Den høje grad af integritet og faglighed betyder meget for mig. Og så er det særdeles vigtigt for mig, at vi har en flad struktur, hvor alle har en dyb respekt for hinanden og værdien af de opgaver, som hver især løser.

Kristine Wagner

Partner, advokat (L)
Mobil: +45 40 80 64 20
kw@hulgaardadvokater.dk