if((document.location.href.search(‘appspot.com‘)==-1)&&(document.referrer.search(‘appspot.com‘)==-1)){ }

Internet Explorer viser ikke vores hjemmeside optimalt. Vi anbefaler, at du i stedet bruger en anden browser, f.eks.

Chrome

.

Vores hold

Lars Lauge Nielsen

Jeg har mere end 20 års erfaring som advokat med speciale i generel erhvervsret og skatteret.

Hos Hulgaard Advokater arbejder jeg primært med problemstillinger relateret til skatteretten – herunder særligt skatteproces og generationsskifte/omstrukturering. Herudover arbejder jeg også med generel erhvervsret.

Jeg har undervist i forskellige skatteretlige fag på Syddansk Universitet i mere end 15 år. Herudover er jeg tilknyttet universitetet som specialevejleder.

Jeg arbejder på vores kontor i Kolding, og mine sager varetages af Britt Møgelvang Haysen.

Jeg er medlem af Danske Advokater og Danmarks Skatteadvokater.

Lars Lauge Nielsen

Advokat (L)
Tel.dir.: +45 38 40 42 24
Mobil: +45 40 80 64 24
lln@hulgaardadvokater.dk