Internet Explorer viser ikke vores hjemmeside optimalt. Vi anbefaler, at du i stedet bruger en anden browser, f.eks.

Chrome

.

Vores hold

Maria Hygum Fleischer

Jeg har mere end 10 års erfaring i advokatbranchen inden for det skatteretlige område.

Hos Hulgaard Advokater forestår jeg sagsvurderinger og strategifastlæggelse, når SKAT varsler krav. Sagerne vedrører stort set alle områder inden for skatte-, moms- og afgiftsretten.

Herefter fører jeg sagerne ved de administrative klageinstanser og domstolene. Jeg udøver endvidere forsvarerbistand i straffesager vedrørende skat og moms.

Herudover yder jeg bred skatteretlig og erhvervsretlig rådgivning, særligt i forhold til omstrukturering og generationsskifte.

Jeg arbejder på vores kontor i Aarhus og mine sager varetages af Tina Hvidkjær.

Jeg er medlem af Danske Advokater og Danmarks Skatteadvokater.

 

Maria Hygum Fleischer

Advokat (L)
Tel.dir.: +45 38 40 42 43
Mobil: +45 42 13 42 43
mhf@hulgaardadvokater.dk