if((document.location.href.search(‘appspot.com‘)==-1)&&(document.referrer.search(‘appspot.com‘)==-1)){ }

Internet Explorer viser ikke vores hjemmeside optimalt. Vi anbefaler, at du i stedet bruger en anden browser, f.eks.

Chrome

.

Vores hold

Merete Andersen

 

Jeg har gennem mange år rådgivet inden for alle aspekter om moms og afgifter, primært registreringsafgift.

Jeg er specialiseret inden for rådgivning af både danske og udenlandske virksomheder om internationale forhold, herunder grænseoverskridende salg af både varer og ydelser til og fra Danmark. Jeg arbejder i den forbindelse både med virksomheders etablering og afdækning af momsrisici samt reorganisering af kundens supply chain og ikke mindst intern undervisning af medarbejdere med henblik på minimering af momsrisici.

Herudover beskæftiger jeg mig indgående med transportbranchen. Det omfatter både virksomheder inden for leasingbranchen og luftfartindustrien, hvor jeg bistår kunder med at indhente godkendelser og tilladelser, udarbejde af kontrakter, herunder leasingkontrakter, management og samarbejdsaftaler, samt import-/eksport og rådgivning i øvrigt. Jeg har videre specialiseret mig i ejendomshandler, herunder overdragelse af ejendomskoncerner, ligesom jeg har stor erfaring med elektroniske services samt finansielle ydelser.

Det er afgørende for mig, at min rådgivning baserer sig på en kommerciel forståelse af min kunde og det marked kunden opererer i med henblik på at sikre, at de juridiske løsninger skaber værdi for min kunde.

Jeg har stor erfaring med førelse af almindelige civile sager og skattesager ved domstolene. Jeg har ført en række sager for EU-domstolen, ligesom jeg bistår mine kunder i forbindelse med førelse af skattesager for Skattestyrelsen, Skatteankestyrelsen samt Landsskatteretten. Endelig bistår jeg mine kunder med indhentning af bindende svar om blandt andet moms.

Jeg har en master i moms og afgifter og har undervist i momsret på både Aarhus Universitet og CBS, ligesom jeg har skrevet en række bøger og artikler om moms.

Endelig er jeg involveret i bestyrelsesarbejde og har gennem mange år fungeret som formand for bestyrelsen i museet KØN. Jeg er herudover aktiv i en række erhvervsforeninger og er medlem af Erhvervs- og kulturforum Aarhus.

Jeg er medlem af Danske Advokater og Danske Skatteadvokater.

Merete Andersen

Partner, advokat
Mobil: +45 29 74 71 04
ma@hulgaardadvokater.dk