if((document.location.href.search(‘appspot.com‘)==-1)&&(document.referrer.search(‘appspot.com‘)==-1)){ }

Internet Explorer viser ikke vores hjemmeside optimalt. Vi anbefaler, at du i stedet bruger en anden browser, f.eks.

Chrome

.

Vores hold

Niklas Nyborg

 

Hvorfor blev du advokat?

Jeg har altid fundet mig godt tilrette i rådgiverfunktionen, da man får mulighed for at skabe værdi og løse problemer for andre.

Det tiltaler mig meget, at advokatgerningen har fokus både på det kommercielle og etiske, hvilket giver mulighed for, at man ved hjælp af forskellige kompetencer kan finde den bedst mulige løsning for kunden.

 

Hvilke kompetencer skal man have i dit job?

I alle situationer er det en forudsætning, at man har et højt juridisk niveau, så man kan forklare juraen på en enkel måde. Jeg prøver dog i lige så høj grad sideløbende at have fokus på de kommercielle, tekniske, menneskelige og psykologiske aspekter i et sagsforløb, da det ikke altid alene er jura, der er afgørende for, at man kan skaffe det bedste resultat for kunden.

Der kan være retssager, hvor forståelsen af juraen er det afgørende, men mindst lige så tit kan sagen blive afgjort af det rigtige spørgsmål til et vidne, fremlæggelsen af det rigtige bevis eller af en forståelig, overbevisende præsentation af sine argumenter.

 

Hvad kan du særligt godt lide ved dit arbejde?

Kunderelationen.

De bedste resultater og de bedste arbejdsdage opstår uden tvivl, når der er en helt grundlæggende tillid til hinanden, så man kan have et godt samarbejde.

Det gør det muligt at drøfte andet end bare juraen, så får man mulighed for at få kendskab til hele problemstillingen både de kommercielle og personlige aspekter. Dette giver mulighed for på en ærlig måde at komme hurtigt og sikkert frem til den bedste løsning for kunden.

Derved fungerer man sideløbende som gode ambassadører for hinanden.

 

Hvad sætter du pris på ved at arbejde hos Hulgaard Advokater?

Jeg sætter stor pris på, at arbejdsdagen er styret af værdier og ikke regler.

Det giver – sammen med en stor faglighed – mulighed for at indrette sin dag på den måde, som skaber bedst værdi for en selv, sine kollegaer og kunderne.

 

Når jeg ikke er på arbejde…

Når jeg ikke er på arbejde, så bruger jeg al min tid sammen med venner og familie eller nyder en lang løbetur.

Derudover underviser jeg ved siden af mit arbejde som advokat i aftale- og formueret på Aarhus Universitet.

Niklas Nyborg

Advokat
Dir. tlf.: +45 38 40 42 41
Mobil: +45 42 13 42 41
nny@hulgaardadvokater.dk