if((document.location.href.search(‘appspot.com‘)==-1)&&(document.referrer.search(‘appspot.com‘)==-1)){ }

Internet Explorer viser ikke vores hjemmeside optimalt. Vi anbefaler, at du i stedet bruger en anden browser, f.eks.

Chrome

.

Vores hold

Peter Lunau Larsen

 

En uddannelse som jurist giver mange muligheder.

Som nyuddannet jurist fik jeg ansættelse i Skattestyrelsen inden for moms og afgifter, herefter arbejdede jeg ca. 10 år i KPMG/EY som rådgiver, mens jeg de seneste ca. 10 år har arbejdet i advokatbranchen. Jeg tror, mine ansættelser i Skattestyrelsen og revisionsbranchen har givet mig et godt afsæt for mit arbejde i dag som advokat.

Mine omgivelser siger, at jeg har en ingeniør ”gemt i maven”, fordi jeg har en stor interesse for teknik, f.eks. i relation til energiproduktion og forsyning. Det har stor betydning, når det handler om at finde den optimale løsning på en teknisk udfordring. Over tid er mit perspektiv blevet bredere og dybere, og i dag relaterer en stor del af min forretning sig til energiområdet i bred forstand, hvor jeg og vores team rådgiver inden for et bredt spektrum af energiprojekter og grøn omstilling.

 

Ved siden af ”energibenet” rådgiver jeg om moms- og afgifter, primært inden for fast ejendom og automobilbranchen, hvor jeg oplever det som en styrke at kunne levere en helhedsorienteret rådgivning.

 

Hvilke kompetencer skal man have i dit job?

Min rolle er oftest at være sparringspartner med vores kunder og mine kolleger, hvor jeg trækker på mine personlige og faglige kompetencer.

Som menneske lægger jeg vægt på at have en stærk og god relation til kolleger, kunder, samarbejdspartnere og myndigheder. Min tilgang til verden bygger på ærlighed og ordentlighed.

Mine personlige kompetencer er altid i spil, da jeg er af den opfattelse at de fleste gode løsninger bygger på en klar forståelse for de behov min kunde eller kollega efterspørger en løsning på. I den proces handler det meget om at gøre det komplekse enkelt. Jeg mener derfor, at evnen til at lytte, er en grundlæggende forudsætning for at kunne yde den bedste rådgivning. Når behovet er klart identificeret, viser det sig, at løsningen ikke altid er juridisk.

På det faglige plan motiverer det mig at udvikle helhedsorienterede løsninger, hvori der indtænkes forretningsudvikling og en innovativ tilgang i løsningen af sagerne.

Mit faglighed bygger på mangeårig erfaring med juridisk analyse og konflikthåndtering, i kombination med mine kompetencer inden for økonomisk modellering og teknisk forståelse.

 

Hvad kan du særligt godt lide ved dit arbejde?

De bedste øjeblikke i mit arbejde er, når jeg i fællesskab med kunder og kolleger opdager helt nye vinkler i en problemstilling, fordi vi insisterer på at forstå problemstillingen i dybden, og vi derved lykkes med at bringe nye værdiskabende ideer og løsninger i spil.

En hel essentiel drivkraft for mig er at være med til at udvikle og motivere andre, herunder at lytte og forstå andre mennesker, og at skabe mening for dem.

 

 Hvad sætter du pris på ved at arbejde ved Hulgaard Advokater?

Jeg sætter særlig stor pris på firmaets klippesolide værdisæt, der gennem firmaets mere end 25 år har sikret en stor værdiskabelse og kvalitet i rådgivningen over for kunderne.

Dertil sætter Hulgaard Advokater mennesket i centrum, hvor ordentlighed og gensidig respekt er en selvfølgelighed. At have motiverede og glade medarbejdere og kunder er ganske enkelt afgørende for at opnå vores mål som virksomhed.

 

Når jeg ikke er på arbejde…

Når jeg ikke er på arbejde, hygger min kone og jeg os med vores to store sønner, vores islandske heste og i sommerhalvåret fredelige stunder i haven med roser og rosé.

Peter Lunau Larsen

Partner, advokat
Mobil: +45 51 15 85 15
pll@hulgaardadvokater.dk