if((document.location.href.search(‘appspot.com‘)==-1)&&(document.referrer.search(‘appspot.com‘)==-1)){ }

Internet Explorer viser ikke vores hjemmeside optimalt. Vi anbefaler, at du i stedet bruger en anden browser, f.eks.

Chrome

.

Vores hold

Tina Hvidkjær

 

Hvorfor blev du juridisk assistent?

Mit første møde med juraens verden var ved min ansættelse som piccoline på et mellemstort kontor i Aarhus. Jeg blev fascineret af advokatmiljøets struktur, arbejdsenergien og det personlige samarbejde med kunderne, og jeg fortsatte som advokatsekretærelev i samme firma. Efter endt uddannelse arbejdede jeg med speciale i tvangsauktioner, konkurser, retssager, generationsskifter og selskabsretlige sager.

Hvordan ser en typisk arbejdsdag ud for dig?

Som Hulgaards blæksprutte på Marselisborg Lystbådehavn møder jeg tidligt ind til dagens forskellige opgaver.

Jeg varetager vores bogholderi, arbejder især med skattesager og selskabsretlige sager.

Hvilke kompetencer skal man have i dit job?

I mit job er det selvfølgelig vigtigt med den juridiske viden, men i særdeleshed også ordenssans, overblik og ikke mindst opdatering på de mange nye web-tiltag.

Hvad kan du særligt godt lide ved dit job?

Jeg nyder kontakten med kunderne. For mig har alle sager høj prioritet, og det skal kunden kunne mærke.

At udarbejde den overskuelige opstilling eller forståelige tekst, og det at få regnestykket til at gå op, skaber værdi for mig. Jeg er nok lidt af en bogstav- og talnørd.

De alsidige opgaver, og at ingen arbejdsdage er ens, motiverer mig i den grad.

Hvad sætter du pris på hos Hulgaard Advokater?

Jeg blev ansat hos Hulgaard Advokater i oktober 2018, og jeg nyder arbejdsmiljøet med fokus på balance hele vejen igennem.

Jeg glæder mig ved synet af de smilende kollegaer og nyder det professionelle samarbejde, sparringen og ekspertisen samtidig med, at der er plads til et godt grin.

For mig er det vigtigt at føle, at man arbejder med i stedet for, at man arbejder for, og netop den følelse har jeg hos Hulgaard Advokater.

Når jeg ikke er på arbejde….

bruger jeg det meste af fritiden med familien, fotografering, deltagelse i Aarhus-begivenheder eller på hesteryg i skovene eller strandene syd for Aarhus.

Tina Hvidkjær

Juridisk assistent
Tel.dir.: +45 38 40 42 46
th@hulgaardadvokater.dk