Internet Explorer viser ikke vores hjemmeside optimalt. Vi anbefaler, at du i stedet bruger en anden browser, f.eks.

Chrome

.

Vores hold

Maria Hygum Fleischer

Jeg har mere end 10 års erfaring i advokatbranchen inden for det skatteretlige område.

Hos Hulgaard Advokater forestår jeg sagsvurderinger og strategifastlæggelse, når SKAT varsler krav. Sagerne vedrører stort set alle områder inden for skatte-, moms- og afgiftsretten.

Herefter fører jeg sagerne ved de administrative klageinstanser og domstolene. Jeg udøver endvidere forsvarerbistand i straffesager vedrørende skat og moms.

Herudover yder jeg bred skatteretlig og erhvervsretlig rådgivning, særligt i forhold til omstrukturering og generationsskifte.

Jeg arbejder på vores kontor i Aarhus og mine sager varetages af Tina Hvidkjær.

Jeg er medlem af Danske Advokater og Danmarks Skatteadvokater.

Jeg er på barsel frem til den 1. maj 2020.

Maria Hygum Fleischer

Advokat (L)
Tel.dir.: +45 38 40 42 43
mhf@hulgaardadvokater.dk