Internet Explorer viser ikke vores hjemmeside optimalt. Vi anbefaler, at du i stedet bruger en anden browser, f.eks.

Chrome

.

Vores hold

Øjvind Hulgaard

 

Advokat Øjvind Hulgaard etablerede sammen med advokat Peter Tærø Nielsen i 1995 Hulgaard Advokater (dengang under navnet Tærø Nielsen & Hulgaard Advokater).

Øjvind arbejder med generel erhvervsrådgivning med særligt fokus på familieejede virksomheder og deres generationsskifte. Det indebærer både løbende rådgivning og sparring vedrørende daglig drift og sagsbehandling, f.eks. i forbindelse med opkøb og salg af virksomheder.

Øjvind er bestyrelsesformand/-medlem i en række virksomheder/erhvervsdrivende fonde. Øjvind har også været bestyrelsesmedlem i brancheorganisationen Danske Advokater og var i perioden fra stiftelsen i 2008 til september 2012 næstformand. Øjvind er medlem af Danske Advokaters forretningsudviklingsudvalg og har i forbindelse med sit branchepolitiske arbejde særligt fokus på at skabe de mest optimale rammer for de danske advokatvirksomheder, bl.a. inden for innovation og forretningsudvikling i en traditionelt ”støvet” branche.

Øjvind har i flere år undervist på Advokatrådets advokatuddannelse og fungerer som censor ved advokateksamen.

Øjvind har sin gang både på kontoret i Kolding og i Aarhus. Kontorleder Marianne Work Bramsen hjælper Øjvind med hans daglige opgaver, både internt og i forhold til kunderne.

Se Øjvinds CV her.

Øjvind Hulgaard

Advokat (L)
Tel.dir.: +45 38 40 42 44/38 40 42 45
Mobil: +45 28 19 39 93
hu@hulgaardadvokater.dk