if((document.location.href.search(‘appspot.com‘)==-1)&&(document.referrer.search(‘appspot.com‘)==-1)){ }

Internet Explorer viser ikke vores hjemmeside optimalt. Vi anbefaler, at du i stedet bruger en anden browser, f.eks.

Chrome

.

Blog

Borgere tromles i skattesager

24.10.08 | Retssikkerhed, Skatter og afgifter | 0 Kommentarer

Af Lars Lauge Nielsen

Med denne overskrift bragte Børsen forleden en artikel, hvori det fra flere sider blev kritiseret, at skattesager nu begynder i byretten mod tidligere landsretten.

Kammeradvokaten, der fører retssagerne på skattevæsenets vegne, blev citeret for, at advokater uden fagekspertise nu har fået mod på selv at føre sager for deres klienter. Hertil bemærkede skatteprofessor Aage Michelsen, at “det gør jo, at Kammeradvokaten kan jorde de fleste”.

Endvidere skrev Børsen, at de komplicerede skattesager nu skal vurderes af en byretsdommer, der måske aldrig tidligere har beskæftiget sig med skatteret. Skatteadvokat Torben Bagge pegede på, at “det ikke kun er den konkrete kliens retssikkerhed, der er på spil”. – ” En forkert dom kan få uheldige følger, fordi skattemyndighederne jo retter sig ind efter domstolene i andre skattesager. Derfor kan det gå ud over mange”, sagde han yderligere.

Dommerforeningens formand afviste, at der er grund til at føle sig utryg ved byretterne.

I Hulgaard Tax Team har vi den grundlæggende holdning, at skattesager bør og oftest kan undgåes. Bør undgåes, fordi sådanne sager kan være meget langvarige og kostbare, og fordi de i nogen grad tager fokus væk fra virksomhedsledernes vigtigste opgave: at drive deres virksomhed. – Og skattesagerne kan som regel undgåes, hvis komplicerede forhold bliver ordentligt belyst og planlagt under medvirken af kompetente skatterådgivere.

Hulgaard Tax Team er et stærkt hold af skatteeksperter, der har mange års erfaring med rådgivning om danske og internationale skatte- og afgiftsspørgsmål. Hulgaard Tax Team har været med til at tilrettelægge generationsskifte i nogle af Danmarks fremtrædende familieejede virksomheder. Bl.a. herfra er opsamlet en solid ballast om skattemæssige barrierer, og om hvordan en korrekt tilrettelæggelse af generationsskifter bør gennemføres.

Men Hulgaard Tax Team fører også skattesager i tilfælde, hvor det er gået galt. Så søger vi “at jorde Kammeradvokaten”, som professor Aage Michelsen nok ville udtrykke det!

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte Lars Lauge Nielsen på lln@hulgaardadvokater.dk eller Kristine Wagner på kw@hulgaardadvokater.dk

0 kommentarer

Indsend en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *