if((document.location.href.search(‘appspot.com‘)==-1)&&(document.referrer.search(‘appspot.com‘)==-1)){ }

Internet Explorer viser ikke vores hjemmeside optimalt. Vi anbefaler, at du i stedet bruger en anden browser, f.eks.

Chrome

.

Blog

Virksomhedstestamente

06.05.10

Af Øjvind Hulgaard

Hulgaard Advokater introducerer nu virksomhedstestamente®, som er målrettet virksomheder med én eller få ejere – som oftest familievirksomheder.

virksomhedstestamente® skal hjælpe ejeren med at få beskrevet sine visioner, ønsker, planer m.v. for virksomheden og få dette nedfældet i et dokument til brug for virksomhedens øvrige ledelse (og familien) i det tilfælde, at ejeren pludselig måtte falde bort fra sin rolle (f.eks ved død, alvorlig sygdom, hjerneskade e.l.).

Et virksomhedstestamente vil gøre ledelsen parat til at fortsætte driften og varetage kunders, samarbejdspartneres og medarbejderes krav til virksomheden ved en pludselig ledelsesmæssig forandring, samt ikke mindst gøre ledelsen i stand til at forfølge ejerens målsætninger – også ved et planlagt eller igangsat generationsskifte.

Se vores brochure vedr. virksomhedstestamente® her og kontakt gerne Øjvind Hulgaard på hu@hulgaardadvokater.dk, hvis du har lyst til at høre mere.

Øjvind Hulgaard

Partner, advokat (L)
Tel.dir.: +45 38 40 42 44 / 38 40 42 45
Mobil: +45 28 19 39 93
hu@hulgaardadvokater.dk