Internet Explorer viser ikke vores hjemmeside optimalt. Vi anbefaler, at du i stedet bruger en anden browser, f.eks.

Chrome

.

Blog

Er jeres golfklub fritaget for moms?

13.09.10 | Moms og afgifter, Skatter og afgifter | 0 Kommentarer

Af Øjvind Hulgaard

Golfklubber, som ikke drives med gevinst for øje, er fritaget for at opkræve moms af indtægterne fra kontingenter og greenfees, men en ny dom fra Landsskatteretten sætter nu momsfritagelsen under pres. Problematikken med momsfritagelse opstår i de situationer, hvor klubberne ikke selv ejer banerne, men lejer disse af en baneejer, der typisk er et selskab.

Det springende punkt er, hvordan aftalen med baneejeren er udformet. I det aktuelle tilfælde slog Landsskatteretten fast, at golfklubben ikke havde ret til at fritage indtægter fra kontingenter og greenfees for moms, fordi baneejeren (selskabet) havde så stor indflydelse på klubbens økonomi, at golfklubbens formål ikke kunne adskilles fra baneejerens kommercielle formål.

Golfklubben blev derfor også anset for at være drevet med gevinst for øje, hvilket betyder, at den ikke må undlade at opkræve moms af indtægter fra kontingenter og greenfees, og som konsekvens heraf er klubben blevet pålagt fremover at opkræve moms af disse indtægter. Klubben slap kun for at efterbetale moms for 3 år (svarende til 8,5 mio. kr.), fordi den kunne dokumentere, at SKAT tidligere havde godkendt momsfritagelsen.

Dommen har altså umiddelbart den konsekvens, at klubben nu enten selv skal “betale” momsen og dermed vil miste 20% af sine indtægter fra kontingenter og greenfees, eller at disse skal stige med 25%. Hvad betyder denne dom for din klub?

Hvis du vil vide mere, er de velkommen til at kontakte Øjvind Hulgaard på hu@hulgaardadvokater.dk eller på tlf. 38 40 42 44.

0 kommentarer

Indsend en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *