Internet Explorer viser ikke vores hjemmeside optimalt. Vi anbefaler, at du i stedet bruger en anden browser, f.eks.

Chrome

.

Blog

Nye regler om arbejdsudleje

15.10.12 | International skat, Skatter og afgifter | 0 Kommentarer

Af Lars Lauge Nielsen

Hæfter din virksomhed for skat og AM-bidrag ved indgåelse af entreprisekontrakter med udenlandske virksomheder?

Danske virksomheder, som indgår entreprisekontrakter med udenlandske virksomheder, bør være opmærksomme på, at de fremover risikerer at hæfte for A-skat og AM-bidrag for den udenlandske virksomheds medarbejdere. Baggrunden er, at de danske regler for arbejdsudleje er ændret.

Ændringen rammer danske virksomheder, som indgår entreprisekontrakter med udenlandske virksomheder, når kontrakten dækker en integreret del af virksomhedens eget forretningsområde. Dette kan fx komme på tale, når en dansk gartnervirksomhed hyrer et udenlandsk firma til at varetage jordbærplukningen, eller når en murervirksomhed indgår en underentreprise med et udenlandsk murerfirma.

Fremover er danske virksomheder i disse tilfælde forpligtet til at indeholde A-skat og AM-bidrag af den løn, som den udenlandske virksomhed betaler til sine medarbejdere for arbejdet i Danmark. Virksomheden hæfter for skatten, selv om medarbejderne er rejst hjem til bopælslandet, og virksomheden risikerer derfor at få et tab, hvis ikke der er mulighed for at kræve refusion af skatten hos enten medarbejderne eller den udenlandske virksomhed.

Ændringen er trådt i kraft, og det betyder, at nye aftaler behandles efter de nye regler, mens aftaler, som er indgået før ikrafttrædelsen, først omfattes af de ændrede regler fra 1. oktober 2013.

Fra Hulgaard Advokaters side anbefaler vi, at der tages højde for ændringerne, når en virksomhed indgår nye entreprisekontakter med udenlandske virksomhed. Det er vigtigt, at virksomheden ikke påføres et tab som følge af manglende mulighed for at opkræve skatterne hos medarbejderne eller den udenlandske virksomhed. Risikoen herfor kan reduceres, hvis kontrakter udarbejdes med vilkår, som beskytter imod tabet.

For yderligere oplysninger er du meget velkommen til at kontakte Lars Lauge Nielsen på lln@hulgaardadvokater.dk eller Kristine Wagner på kw@hulgaardadvokater.dk

0 kommentarer

Indsend en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *