Internet Explorer viser ikke vores hjemmeside optimalt. Vi anbefaler, at du i stedet bruger en anden browser, f.eks.

Chrome

.

Blog

SKAT genoptager nu sager om dansk skattepligt – en udløber af Stephen Kinnock- og Camilla Vest-sagerne

22.05.13 | International skat, Skatter og afgifter | 0 Kommentarer

Af Lars Lauge Nielsen

SKAT tager nu konsekvensen af deres fejlagtige håndtering af skattesagen mod modellen Camilla Vest, som først blev idømt fængsel og bøde for skatteunddragelse, men efterfølgende med henvisning til SKATs modsatte behandling i Stephen Kinnock-sagen, frikendt i Østre Landsret.

SKAT har vurderet, at Camilla Vest-sagen, og dermed indirekte SKATs håndtering af Stephen Kinnocks skattesag, må få den konsekvens, at man skal revurdere en række sager, hvor udenlandsk bosatte danskere er blevet anset for skattepligtige.

Kerneområdet er de tilfælde, hvor udenlandsk bosatte personer, fx ægtepar, har erhvervet en dansk ejendom, og hvor den ene person, fx hustruen, er flyttet ind. Her har SKAT i flere tilfælde vurderet, at også manden er blevet fuldt skattepligtig som følge af ophold og begrænset arbejde i Danmark.

En del af disse sager kan være udløbere af SKATs stort anlagte projekter, Projekt Money Transfer og Projekt Credit Card-sager. Begge er områder, hvor der kan være idømt bøder.

I sådanne tilfælde, og andre lignende tilfælde, er der grund til at revurdere om den danske skattepligt skal fastholdes, eller om SKAT bliver nødt til at opgive deres tidligere afgørelse.

SKAT vil i forbindelse med beslutningen udsende et styresignal om genoptagelsesmuligheden.

SKATs beslutning og udsendelse af styresignal må trods SKATs benægtelse, tages som et udtryk for, at SKAT ved Stephen Kinnocks sag reelt lempede skattepraksis i forhold til, hvordan SKAT hidtil havde praktiseret skattepligtsreglerne.

Det må anbefales, at man som skatteyder foretager en selvstændig vurdering af mulighederne for genoptagelse, og ikke alene vurderer sagen ud fra SKATs styresignal, da der kan være mange situationer, som SKATs styresignal ikke forholder sig til.

Det er derudover vigtigt, at man søger inden for gældende frister for anmodning om genoptagelse af tidligere år, da muligheden for ændring af skatteansættelsen for tidligere år ellers kan blive afvist alene med den begrundelse, at anmodningen er indgivet for sent.

Når der er tale om genoptagelse af skatteansættelserne for tidligere år, er udgangspunktet, at muligheden for genoptagelse udløber senest 1. maj i det fjerde kalenderår efter indkomstårets udløb, men når SKAT udsender styresignaler og dermed anerkender, at der er tale om en praksisændring, har man normalt altid en vis frist fra udsendelsen af styresignalet til at anmode om genoptagelse af tidligere år.

Hulgaard Advokater assiterer gerne med en vurdering af, om der konkret er mulighed for at søge genoptagelse i sager, hvor SKAT har truffet afgørelse om dansk skattepligt.

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte Lars Lauge Nielsen på lln@hulgaardadvokater.dk eller på tlf. 38 40 42 24.

0 kommentarer

Indsend en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *